METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 30/2010, 9.7.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Sekä metsäteollisuustuotteiden vienti että puun tuonti kasvoivat selvästi huhtikuussa

Metsäteollisuustuotteiden kuukausivienti kasvoi huhtikuussa 1,0 miljardiin euroon eli suurimmaksi kahteen vuoteen. Myös puun tuonti piristyi huhtikuussa selvästi.

Puu

Puun kuukausittainen tuonti on lisääntynyt vähitellen koko alkuvuoden ajan. Huhtikuun tuonti päätyi 1,0 miljoonaan kiintokuutiometriin, mikä oli selvästi suurin määrä vuoden 2009 alussa tapahtuneen tuonnin romahtamisen jälkeen.

Puun tammi–huhtikuun kumulatiivinen tuonti oli 2,9 miljoonaa kuutiometriä, ja määrä kasvoi 6 prosentilla edellisvuodesta. Tärkein tuotu puutavaralaji oli hake, jonka määrä ylsi 1,1 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten alkuvuonna tuotiin koivukuitupuuta, yhteensä 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Puutavaralajeista koivukuitupuun tuonti oli lisääntynyt suhteellisesti eniten viime vuodesta. Polttopuun tuontipiikki sen sijaan näyttää jääneen lyhytaikaiseksi, sillä sen tuonti putosi noin kahdeksasosaan viime vuodesta.

Tammi–huhtikuussa tuodusta puusta 70 prosenttia oli lähtöisin Venäjältä. Latvian osuus oli 15 prosenttia ja Viron 11 prosenttia. Havutukkien, koivukuitupuun ja hakkeen tuontihinnat olivat huhtikuussa nousussa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin huhtikuussa Suomesta 1,0 miljardin euron arvosta, mikä oli suurin metsäviennin reaaliarvo kahteen vuoteen.

Tammi–huhtikuussa metsäteollisuustuotteiden kumulatiivisen viennin reaaliarvo ylsi 3,1 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Reaaliarvo kasvoi 13 prosentilla edellisvuodesta, ja metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi Suomen koko tavaraviennin arvoa nopeammin. Kasvu johtui lähinnä massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden vientimäärien lisääntymisestä, sillä papereiden ja kartongin vientihinnat eivät ole nousseet. Sahatavaralla puolestaan viennin määrä on kasvanut viime vuodesta vain vähän, mutta vientihinnat ovat nousseet vuoden takaisesta selvästi. Sahatavaran vientihintojen nousu on kuitenkin pysähtynyt kuluvan vuoden alussa.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte