METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 19/2010, 7.5.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti oli alkuvuonna kasvussa

Metsäteollisuustuotteiden vienti on lisääntynyt viime vuoden alkuun verrattuna. Tammi–helmikuussa metsäviennin reaaliarvo ylsi 1,5 miljardiin euroon, ja kasvua edellisvuodesta oli 15 prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta nousi 22 prosenttiin.

Puu

Suomeen tuotiin helmikuussa vain 0,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tuonti on lähtenyt vuoden alusta erittäin hitaasti liikkeelle, sillä tammi–helmikuun kumulatiivinen määrä jäi ainoastaan 1,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä väheni 12 prosenttia edellisvuodesta ja oli pienin sitten vuoden 1997. Puun tuonti on viimeisen vuoden aikana pudonnut selvästi edellisvuosia alemmalle tasolle. Kuukausituonti on nykyään vakiintunut 0,6–0,9 miljoonan kuutiometrin välille.

Tammi–helmikuussa Suomeen tuotu puu oli lähinnä haketta ja koivukuitupuuta (0,4 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin). Kyseiset puutavaralajit kattoivat yhdessä 71 prosenttia tuontipuumäärästä. Polttopuun tuonti on romahtanut edellisvuotisen piikin jälkeen. Myös tukin tuonti maahamme on edelleen varsin vähäistä.

Alkuvuoden tuontipuusta 74 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Sen osuus puun tuonnista onkin ollut kasvamassa. Viime vuonna Venäjän osuus jäi 67 prosenttiin ja vuotta aiemmin 60 prosenttiin. Latvian osuus tuodusta puusta oli 13 prosenttia ja Viron 11 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti on lähtenyt tammi–helmikuussa hienoiseen nousuun viime vuoden alkuun verrattuna. Vuoden kahden ensimmäisen kuukauden viennin reaaliarvo ylsi 1,5 miljardiin euroon, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta oli 22 prosenttia, ja osuus on ollut nousussa.

Tammi–helmikuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta 10 prosenttia muodostui sahatavarasta. Vanerin osuus oli 4 prosenttia. Mäntysahatavaran vientihinta oli helmikuussa 195 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 186 euroa kuutiometriltä. Sahatavaran reaalihinnat eivät juuri muuttuneet edelliskuukaudesta. Vanerin vientimäärät olivat kasvaneet edellisvuoden alkuun verrattuna 27 prosentilla. Viime vuonna taantuma supistikin erityisesti juuri vanerin vientiä.

Massan osuus metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta oli tammi–helmikuussa 11 prosenttia. Paperin osuus oli 49 prosenttia ja kartongin 17 prosenttia. Massan hinta on ollut alkuvuonna nousussa, mutta papereiden hinnat ovat pysytelleet alhaalla. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden vientimäärät ovat lisääntyneet selvästi vuoden takaisesta.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte