METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 5/2010, 5.2.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Puuta tuotiin marraskuussa Suomeen 0,8 miljoonaa kuutiometriä

Marraskuun puun tuonti oli 0,8 miljoonaa kuutiometriä eli tasolla, jolle tuonti vakiintui vuoden 2009 aikana. Puun tuonti supistui selvästi edellisvuodesta jääden tammi–marraskuussa peräti 56 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi.

Puu

Puun tuonti jatkui marraskuussa edelliskuukausien tasolla 0,8 miljoonassa kuorellisessa kiintokuutiometrissä. Tästä oli venäläistä puuta kaksi kolmannesta. Marraskuussa tärkeimmät tuodut puutavaralajit olivat hake ja koivukuitupuu, joiden osuudet puusumasta ylsivät 39 ja 25 prosenttiin. Kuusikuitupuuta tuotiin seuraavaksi eniten, mutta sen osuus jäi vain 6 prosenttiin.

Tammi–marraskuun kumulatiivinen puun tuonti päätyi 8,3 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 56 prosenttia edellisvuotisesta, joten koko vuoden 2009 puun tuonti päätynee runsaaseen 9 miljoonaan kuutiometriin. Puun tuonti oli siten supistunut suunnilleen 1990-luvun puolivälin tasolle.

Tuonnin puutavaralajijakautumasta tuli poikkeuksellinen, sillä koivukuitupuu oli vasta toiseksi tärkein puutavaralaji hakkeen jälkeen. Haketta tuotiin maahan marraskuun loppuun mennessä 2,9 miljoonaa kuutiometriä eli peräti 1,3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin koivukuitupuuta. Polttopuun tuonti päätyi uusiin ennätyslukemiin. Entinen polttopuun tuontiennätys vuodelta 1974 rikkoutui, ja silloin määrä ylsi vuoden lopussa 0,4 miljoonaan kuutiometriin. Nyt jo tammi–marraskuu -jaksolla polttopuuta tuotiin 1,0 miljoonaa kuutiometriä eli miltei kolminkertainen määrä entiseen ennätykseen verrattuna.

Puun vienti jäi tammi–marraskuussa 1,0 miljoonaan kuutiometriin supistuen viidenneksen edellisvuodesta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin reaaliarvo ylsi marraskuussa samalle tasolle kuin vuosi sitten eli 0,8 miljardiin euroon. Kyseessä oli siihen mennessä vuoden 2009 kuukausista ainoa, jonka aikana metsäteollisuustuotteiden reaalinen viennin arvo ei jäänyt selvästi vastaavaa edellisvuoden kuukautta pienemmäksi. Syyskuussa alkanut metsäviennin hienoinen piristyminen siis jatkui edelleen.

Metsäteollisuutuotteiden tammi–marraskuun viennin reaaliarvo oli 7,7 miljardia euroa supistuen viidenneksellä edellisvuodesta. Koko 2000-luvulta ei löydy vuotta, jona metsäteollisuustuotteiden vienti olisi jäänyt lähellekään niin alas kuin nyt. Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät supistuivat edellisvuodesta selvästi kaikissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä. Eniten metsäteollisuuden viennin supistumiseen vaikutti paperiteollisuus. Paperin vientimäärät olivat tammi–marraskuussa vähentyneet perästi 26 prosentilla ja kartongin 16 prosentilla edellisvuodesta. Paperin ja kartongin hintataso oli edelleen matala.

Puutuoteteollisuudessa sahatavaran tammi–marraskuun vientimäärä (4,7 milj. m³) oli vähentynyt 14 prosenttia edellisvuodesta. Vanerin vienti putosi jyrkästi 0,6 miljoonaan kuutiometriin eli jopa 40 prosenttia edellisvuodesta. Vanerin vienti kasvoi selvästi 1990-luvun puolivälin jälkeen, mutta nyt vanerin vienti on supistumassa vuoden 1995 lukemiin. Vaneriteollisuus on hyvin vientisuuntautunutta, sillä Suomessa valmistetusta vanerista 85 prosenttia päätyy ulkomaille.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte