METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 1/2010, 11.1.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti hienoisessa nousussa lokakuussa

Metsäteollisuutuotteiden viennin arvo nousi lokakuussa 0,8 miljardiin euroon eli suurimmaksi kuukausivienniksi vuonna 2009. Lama painoi silti tammi–lokakuun metsäviennin reaaliarvon 23 prosenttia edellisvuotista ja 35 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Puu

Lokakuussa Suomeen tuotiin 0,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, mistä reilu kolmannes oli haketta ja vajaa kolmannes koivukuitupuuta. Polttopuuta tuotiin vuoden aiempina kuukausina keskimäärin 0,1 miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa, mutta lokakuussa sen määrä putosi 0,04 miljoonaan kuutiometriin. Puun reaalihinnat olivat alentuneet viime vuodesta, vaikka lokakuussa tukin ja kuitupuun hinnat olivatkin hienoisessa nousussa.

Tammi–lokakuussa puun tuonti jäi 7,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 57 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä ennakoi koko vuoden tuonnin asettuvan noin 9 miljoonan kuutiometrin tasolle. Tammi–lokakuun tuonnista oli haketta 2,6 miljoonaa kuutiometriä, koivukuitupuuta 1,4 miljoonaa kuutiometriä ja polttopuuta 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Koivukuitupuun tuonti on pääsemässä uudelleen vauhtiin takkuisen alkuvuoden jälkeen. Hakkeen tuonti on puolestaan säilynyt läpi vuoden kohtuullisen tasaisena.

Tammi–lokakuun puun tuonnista 5,0 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta (0,9 milj. m³), Virosta (0,6 milj. m³) ja Ruotsista (0,4 milj. m³). Maiden keskinäinen järjestys palautui vuoden 2006 tilanteen mukaiseksi Ruotsin tuonnin hiipumisen myötä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti osoitti lokakuussa elpymisen merkkejä. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo kipusi lokakuussa 0,8 miljardiin euroon, mikä oli vuoden kuukausittaisista vienneistä suurin.

Tammi–lokakuussa metsäteollisuutuotteiden viennin reaaliarvo päätyi 6,9 miljardiin euroon (deftalointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Jos kuukausivienti jatkuisi lokakuun tasolla, metsäteollisuustuotteiden koko vuoden vienti päätyisi noin 8,5 miljardiin euroon. Lokakuussa metsäteollisuustuotteiden kumulatiivisen viennin reaaliarvo jäi 23 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Metsäteollisuuden vienti oli kuitenkin jo vertailuvuoden 2008 aikana ajautumassa laman kouriin, joten edeltävän kymmenen vuoden keskiarvosta jäätiin jälkeen vielä enemmän eli 35 prosenttia.

Mäntysahatavaran vientihinta oli lokakuussa 182 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 175 euroa kuutiometriltä. Havusahatavaran vientihinnat kävivät pohjalla huhtikuussa, ja silloin niiden reaalihinnat olivat 16 prosenttia lokakuuta alhaisemmat. Aikakauslehtipaperin vientihinta oli nousussa puolisen vuotta maaliskuuhun saakka, jonka jälkeen hinta lähti taas liukumaan alaspäin. Lokakuussa päällystämättömän aikakauslehtipaperin hinta oli 547 euroa tonnilta (ero maaliskuuhun –9 %) ja päällystetyn 614 euroa tonnilta (–7 %). Myös hienopaperi on halventunut maaliskuun jälkeen.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte