METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 10/2010, 26.3.2010

Puupelletit 2009

Toimittaja: Esa Ylitalo

Puupellettien tuotanto väheni vuonna 2009

Puupellettien tuotanto väheni viidenneksen vuonna 2009. Myös puupellettien vienti supistui ensimmäistä kertaa 2000-luvulla, sen sijaan tuonti lisääntyi voimakkaasti.

Suomessa tuotettiin vuonna 2009 puupellettejä 299 000 tonnia. Tuotanto supistui edellisvuodesta viidenneksen eli 74 000 tonnia. Muutos johtui pellettitehtaita vaivanneesta raaka-ainepulasta: pellettien valmistukseen tarvittavaa kutterin- ja sahanpurua ei ollut riittävästi saatavilla sahauksen ja muun puutuoteteollisuuden tuotannon vähentyessä talouden taantuman vuoksi. Tämä johti pellettituotannon supistuksiin; myös uudet pellettitehdashankkeet ovat viivästyneet tai niistä on luovuttu.

Puupellettejä vietiin ulkomaille 136 000 tonnia, 40 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Merkittävimmät kohdemaat olivat Ruotsi ja Tanska, jotka yhdessä kattoivat 98 prosenttia kokonaisviennistä. Puupellettien keskimääräinen vientihinta vuonna 2009 oli 127 €/tonni (FOB). Vuonna 2009 viennin osuus kotimaisesta pellettituotannosta putosi 46 prosenttiin, kun se aikaisemmin 2000-luvulla on ollut keskimäärin 73 prosenttia.

Puupellettien tuonti kasvoi edellisvuodesta viisinkertaiseksi. Puupellettejä tuotiin vuonna 2009 kaikkiaan 50 000 tonnia, josta yli 80 prosenttia tuli Venäjältä. Keskimääräinen tuontihinta oli 119 €/tonni (CIF).

Kotimaiseen pellettituotantoon perustuva kulutus oli 156 000 tonnia. Määrä kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli ensimmäistä kertaa vientiä suurempi. Puupellettien laskennallinen kokonaiskulutus, tuonti mukaan lukien, oli yhteensä 206 000 tonnia. Koti- ja maatalouksien käyttämän kotimaisen pelletin määrä väheni lähes neljäsosan, mikä johtui todennäköisesti osin tuontipellettien lisääntyneestä käytöstä. Kaikkia tuontipellettejä ei kuitenkaan kuluteta tuontivuonna, vaan osa päätyy tuojien ja käyttäjien varastoihin ja osa saatetaan viedä myöhemmin ulkomaille.

Tiedot puupellettien tuotannosta ja kotimaan kulutuksesta perustuvat pellettituottajilta kerättyihin tietoihin. Tiedot saatiin 26 suurimmalta pellettivalmistajalta, ja ne kattavat yhteensä 33 tuotantolaitosta. Puupellettien ulkomaankauppatiedot perustuvat vuodesta 2009 alkaen Tullin ulkomaankauppatilaston tietoihin (kuukausitilasto, ennakkotieto). Tätä aiemmin tiedot kerättiin pellettien valmistajilta ja tuojilta. Kotimaisen kulutuksen jakautuminen koti- ja maatalouksien sekä lämpö- ja voimalaitosten ja suurkiinteistöjen kulutukseen perustuu pellettivalmistajien arvioihin.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte