METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 49/2010, 15.12.2010

Puukauppa, marraskuu 2010

Toimittaja: Yrjö Sevola

Syksyyn verrattuna puukauppa hiljeni marraskuussa

Yksityismetsien puukauppa kävi marraskuussa 2000-luvun keskitasolla, mutta kuitenkin syyskuukausia hiljemmin. Vielä syksyn jatkunut hintatason nousu taittui loka-marraskuun vaihteessa.

Metsäteollisuus osti marraskuussa puuta yksityismetsistä 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Se on samaa tasoa kuin marraskuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella, mutta lähes kolmanneksen enemmän kuin edellisvuoden marraskuussa.

Tammi-marraskuun puukaupan volyymi, 30,0 miljoonaa kuutiometriä, vastaa hyvin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen keskimäärää. Toteutunut määrä on kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna, mutta silloin puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista.

Marraskuussa havutukkien keskikantohinnat olivat 4 prosenttia lokakuun keskihintoja alempia, kuitupuulajeissa laskua oli 1–3 prosenttia. Edellisvuoden marraskuuhun verraten hintataso oli havutukeilla 16 prosenttia korkeampi. Mäntykuidulla vastaava nousu oli 14 ja koivukuidulla 18 prosenttia. Tammi-marraskuussa havutukkien kantohintataso oli 20–21 prosenttia, mäntykuitupuun 11 ja koivukuitupuun 16 prosenttia edellisvuotista korkeampi. Hankintahintatason nousut olivat paljon pienemmät.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Tuonti romahti vuonna 2009, mutta kuluvana vuonna erityisesti koivukuidun ja hakkeen tuonti on taas vahvassa kasvussa. Vaikka puukauppa oli viime vuonna ja vielä kuluvan vuoden alkupuolellakin poikkeuksellisen hiljaista, leimikoita on riittänyt tammi-lokakuussa hakkuisiin, jotka vastaavat 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen keskimäärää.

Puukaupan 25 prosentin verohuojennus päättyy vuodenvaihteessa. Määräajan päättyminen vilkastuttanee hiljenemässä ollutta puukauppaa, mutta ei ehkä aiheuta kahtena edellisenä vuonna samanlaisessa tilanteessa nähtyä puukaupan "piikkiä".

Puukauppatilasto kattaa noin 84 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35-1,40.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte