METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 45/2010, 10.11.2010

Puukauppa, lokakuu 2010

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa kävi vilkkaasti lokakuussa

Hiljaisen alkuvuoden jälkeen yksityismetsien puukauppa on käynyt vilkkaasti elokuusta lähtien, runsaan miljoonan kuutiometrin viikkovauhtia. Lokakuussa hintatason nousu supistui hyvin vähäiseksi.

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,3 miljoonaa kuutiometriä. Se on hieman enemmän kuin lokakuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Se on paljon enemmän kuin edellisvuoden lokakuussa, mutta silloin puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista.

Tammi-lokakuun puukaupan volyymi, 26,3 miljoonaa kuutiometriä, vastaa hyvin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen keskimäärää. Toteutunut määrä on moninkertainen edellisvuoteen verrattuna, mutta silloin puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista.

Lokakuussa havutukkien keskikantohinnat olivat prosentin verran syyskuun keskihintoja korkeampia, kuitupuulajeissa nousu oli 1–2 prosenttia. Edellisvuoden lokakuusta hintataso oli noussut lähes neljänneksen, koivutukkia ja kuusikuitua lukuunottamatta. Tammi-lokakuussa havutukkien kantohintataso oli 22–23 prosenttia ja mänty- sekä koivukuitupuun runsaat 10 prosenttia edellisvuotista korkeampi. Hankintahintatason nousut olivat paljon pienemmät.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Tuonti romahti vuonna 2009, mutta kuluvana vuonna erityisesti koivukuidun ja hakkeen tuonti on taas kasvussa. Vaikka puukauppa oli viime vuonna ja vielä kuluvan vuoden alkupuolellakin poikkeuksellisen hiljaista, leimikoita on riittänyt tammi-syyskuussa hakkuisiin, jotka vastaavat 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen keskimäärää.

Puukauppatilasto kattaa noin 84 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35-1,40.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte