METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 40/2010, 12.10.2010

Puukauppa, syyskuu 2010

Toimittaja: Martti Aarne

Syyskuun puukauppa nousi 5,3 miljoonaan kuutiometriin

Metsäteollisuus osti syyskuussa yksityismetsien puuta 5,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli vuoden toistaiseksi korkein kuukausimäärä. Syyskuun loppuun mennessä puukaupan määrä oli noussut 22 miljoonaan kuutiometriin, mikä vastaa pitkän jakson keskiarvoa. Syyskuussa maksetut kantohinnat olivat keskimäärin viidenneksen korkeampia kuin vuosi sitten.

Syyskuu oli kuluvan vuoden toistaiseksi vilkkain puukauppakuukausi. Kauppaa käytiin tasaisesti noin miljoonan kuutiometrin viikkovauhtia, ja kaikkiaan teollisuus osti yksityismetsistä puuta 5,3 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä oli noin 40 prosenttia suurempi kuin syyskuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Vuosi sitten puukaupan tahti oli erittäin verkkainen ostojen jäätyä vain 1,5 miljoonaan kuutiometriin.

Syyskuun puukauppamäärissä näkyi vielä myrskytuhopuun vaikutus. Puulla on nyt hyvä kysyntä, ja myös myrskypuu on mahtunut hyvin markkinoille. Tukkipuun keskimääräiset kantohinnat notkahtivat elokuussa 4–5 prosenttia alaspäin, mutta syyskuussa kaikkien puutavaralajien kantohinnat olivat jälleen nousussa.

Syyskuun 2010 kantohintataso oli viidenneksen korkeampi kuin vuosi sitten. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 56 euroa kuutiometriltä (+25 % edellisvuodesta) ja kuusitukista 57 euroa (+26 %). Myös mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat ovat vuoden aikana vahvistuneet merkittävästi, sitä vastoin kuusikuitupuulla kantohintojen vuosinousu jäi 3 prosenttiin. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin syyskuun pystykaupoissa noin 16 euroa ja kuusikuidusta 19 euroa kuutiometriltä.

Tästä vuodesta on tulossa keskimääräistä hieman vilkkaampi puukauppavuosi, ja teollisuuden ostot yksityismetsistä noussevat yli 30 miljoonan kuutiometrin. Puukaupan 25 prosentin verohuojennus poistuu vuoden lopussa, mikä lisännee puun tarjontaa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tammi–syyskuun puukaupan kumulatiivinen määrä – 22,1 miljoonaa kuutiometriä – vastasi pitkän jakson keskiarvoa. Viime vuonna puuta oli syyskuun loppuun mennessä tullut markkinoille vain vajaat 6 miljoonaa kuutiometriä. Määrällisesti eniten viime vuoteen verrattuna ovat nousseet mäntykuitupuun ja kuusitukin ostomäärät.

Puukaupan kasvu on painottunut vahvasti pystykauppoihin. Hankintapuun osuus tammi–syyskuun puukaupoista jäi 14 prosenttiin (vuosi sitten 26 %).

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte