METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 38/2010, 9.9.2010

Puukauppa, elokuu 2010

Toimittaja: Martti Aarne

Myrskyistä lisävauhtia elokuun puukauppaan

Myrskytuhopuun vauhdittamana yksityismetsien puukauppa kävi erittäin vilkkaana elokuussa. Teollisuus osti puuta kaikkiaan 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Kaikkien puutavaralajien kantohinnat olivat laskussa heinäkuussa maksettuihin hintoihin verrattuna.

Etenkin Keski- ja Itä-Suomea koetelleet myrskytuhot näkyvät nyt yksityismetsien puukaupassa. Metsäteollisuuden parantuneen markkinatilanteen ansiosta myrskypuut näyttävät kuitenkin mahtuvan markkinoille ilman suurempia ongelmia. Myös puun korjuu on kesälomien jälkeen käynnistynyt rivakkaa tahtia.

Teollisuus osti elokuussa yksityismetsien puuta joka viikko reilusti yli miljoona kuutiometriä. Kaikkiaan puuta kertyi 4,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yli kaksi miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin keskimäärin elokuussa edeltävällä 10-vuotiskaudella. Vuosi sitten puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista ostojen jäädessä 0,6 miljoonaan kuutiometriin.

Kuluvasta vuodesta on tulossa puukaupan suhteen varsin vilkas. Tammi–elokuun puukaupan kumulatiivinen määrä – 16,8 miljoonaa kuutiometriä – oli kuitenkin edelleen 9 prosenttia pitkän jakson keskiarvon alapuolella. Puukaupan tahti on ollut eri luokkaa kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, jolloin teollisuus osti yksityismetsien puuta vain runsaat 4 miljoonaa kuutiometriä. Kasvu on painottunut vahvasti pystykaupoilla ostettuun puuhun. Hankintakauppojen osuus putosi tammi–elokuun puukaupoissa 15 prosenttiin, kun osuus vuosi sitten oli 30 prosenttia.

Elokuun 2010 keskimääräinen kantohintataso oli 19 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Mäntytukista maksettiin elokuun pystykaupoissa keskimäärin 54 euroa ja kuusitukista 55 euroa kuutiometriltä. Molemmat kallistuivat neljänneksen edellisvuoteen verrattuna. Kuitupuutavaralajeista paras kysyntä oli koivukuidulla, joka kallistui vuoden aikana 23 prosenttia. Mäntykuitupuun kantohinta nousi maltillisemmin, sitä vastoin kuusikuitupuu jopa hieman halpeni.

Heinäkuun keskihintoihin verrattaessa kaikkien puutavaralajien kantohinnat olivat elokuussa laskusuunnassa. Mäntytukin kantohinnassa laskua oli keskimäärin 4 prosenttia ja kuusitukin hinnassa 5 prosenttia.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte