METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 33/2010, 9.8.2010

Puukauppa, heinäkuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Puukauppa hiljeni heinäkuussa

Vilkkaan kesäkuun jälkeen puukauppa hiljeni heinäkuussa, jolloin metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman puun määrä putosi 1,1 miljoonaan kuutiometriin. Heinäkuussa puukauppaa tehdään yleensä vuoden kuukausista vähiten.

Yksityismetsien puukauppa hiljeni heinäkuussa metsäteollisuuden ostomäärän jäätyä 1,1 miljoonaan kuutiometriin. Heinäkuussa tehdään normaalistikin vähän puukauppaa.

Metsäteollisuuden tammi–heinäkuun kumulatiiviset puun ostot yksityismetsistä ylsivät 11,9 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli yli kolminkertainen vuoden takaiseen, mutta kuitenkin neljänneksen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Metsäteollisuustuotteiden kysynnän vahvistuminen on piristänyt puukauppaa lisäten raakapuun ostomääriä. Puukauppamäärien prosentuaalinen lisäys edellisvuodesta oli kaikilla pääpuutavaralajeilla samaa suuruusluokkaa (yli 200 %). Ostomäärien kasvu johtui lähinnä pystykauppapuusta.

Vilkastunut metsäteollisuustuotteiden kysyntä on heijastunut myös puun hintoihin, ja niin pysty- kuin hankintapuunkin hinnat ovat olleet kuluvana vuonna nousussa. Mäntytukin kantohinta oli heinäkuussa 56 euroa kuutiometriltä (+31 % vuoden takaiseen) ja kuusitukin 58 euroa kuutiometriltä (+36 %). Mäntykuitupuusta maksettiin heinäkuussa 16 euroa kuutiometriltä (+18 % edellisvuodesta), kuusikuitupuusta 19 euroa kuutiometriltä (+7 %) ja koivukuitupuusta 16 euroa kuutiometriltä (+27 %).

Hankintahintojen muutokset vuoden takaisesta olivat samaa suuruusluokkaa kuin kantohintojenkin. Kesäkuuhun verrattuna hankintahinnat kuitenkin nousivat kantohintoja jyrkemmin.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte