METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 31/2010, 14.7.2010

Puukauppa, kesäkuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Puukauppa vauhdissa kesäkuussa

Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi vauhtiin kesäkuussa, kun metsäteollisuus osti yksityismetsistä 4,0 miljoonaa kuutiometriä puuta. Kesäkuun ostomäärä ylsi yli kolmannekseen ensimmäisen vuosipuoliskon koko puukaupasta.

Puukauppa lähti vaisun alkuvuoden jälkeen kunnolla vauhtiin kesäkuussa, kun metsäteollisuus osti yksityismetsistä 4,0 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli ylivoimaisesti suurin kuluvana vuonna. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna ostomäärä oli yli kymmenkertainen, ja se ylitti myös selvästi edeltävän kymmenen kesäkuun keskiarvon.

Ensimmäisen vuosipuoliskon kumulatiivinen ostomäärä ylsi 10,9 miljoonaan kuutiometriin, josta tukkipuuta oli 4,5 miljoonaa kuutiometriä ja kuitupuuta 6,0 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuoden alkupuoliskolla taantuma supisti puun ostomäärät varsin vähäisiksi, joten siihen verrattuna määrä kasvoi yli kolminkertaiseksi. Vaikka puukauppa vilkastui edellisvuodesta, alkuvuonna ostettu puumäärä jäi kuitenkin neljänneksen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Tukkien kantohinnat olivat kesäkuussa selvässä nousussa, kun mänty-, kuusi- ja koivutukista maksettiin 5 prosentia enemmän kuin toukokuussa. Mäntytukin kantohinta oli kesäkuussa 56 euroa kuutiometriltä ja kuusitukin 57 euroa kuutiometriltä. Tukkien kantohintojen nousu on ollut helmikuusta lähtien jatkuvaa. Myös kuitupuun kantohinnat ovat olleet nousussa viime helmikuun jälkeen. Kesäkuussa mäntykuitupuusta maksettiin 16 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuusta 19 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun kantohinta nousi 6 prosenttia ja kuusikuitupuun 4 prosenttia kuukauden takaisesta.

Puukauppatilasto kattaa noin 84 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35-1,40.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte