METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 27/2010, 16.6.2010

Puukauppa, toukokuu 2010

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa käynnistyi toukokuussa

Alkuvuoden matanut puukauppa pääsi normaalivauhtiin toukokuussa, jolloin jäätiin vain 8 prosenttia viime vuosikymmenen keskimäärästä. Havutukin kantohinnat ovat edelleen nousussa.

Metsäteollisuus osti toukokuussa puuta yksityismetsistä 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Se on moninkertaisesti edellisvuoden toukokuuhun verraten, mutta jäi silti vielä 8 prosenttia edeltävän 10-vuotiskauden keskimäärästä. Puukauppa kuitenkin vilkastui toukokuussa merkittävästi vuoden alkukuukausiin verrattuna. Edellisvuoden toukokuusta havutukin kantohintataso on noussut yli neljänneksen. Havutukilla hintataso on jo lähellä vuoden 2008 keskihintoja.

Tammi–toukokuun puukaupan volyymi oli 6,8 miljoonaa kuutiometriä. Se on paljon enemmän kuin edellisvuonna, mutta kuitenkin vain runsas puolet edeltävän kymmenvuotiskauden keskimäärästä. Vain havutukeilla hintataso oli selvästi korkeampi (+13–14 %) kuin edellisvuoden tammi–toukokuussa keskimäärin. Hintataso on ollut laskeva erityisesti koivutukin ja kuusikuitupuun osalta.

Puukaupan vilkastuminen ei ole tyydyttänyt monia suuria sahoja, jotka ovat antaneet lomautusvaroituksia tukin riittämättömän saatavuuden ja nousseen hintatason takia.

Talvi oli hyvä puunkorjuun kannalta, ja alkuvuoden hakkuut olivatkin lähellä keskimääräistä tasoa. Puun tuonti kaikkiaan on alkuvuodesta pysytellyt viimevuotisella tasolla, mutta havupuun tuonti vähesi edelleen voimakkaasti, kun taas lehtikuitupuun tuonti kasvoi voimakkaasti. Mutta kaikkiaan puun tuonti on pientä verrattuna muutaman vuoden takaisiin määriin.

Puukauppatilasto kattaa noin 84 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35-1,40.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte