METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 22/2010, 14.5.2010

Puukauppa, huhtikuu 2010

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupassa pieniä piristymisen merkkejä

Metsäteollisuus osti huhtikuussa 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta yksityismetsistä. Alkuvuoden aikana puuta kertyi yhteensä vajaat 5 miljoonaa kuutiometriä eli noin puolet pitkän jakson keskiarvosta. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat ovat vuoden aikana nousseet yli 20 prosenttia.

Yksityismetsien puukauppa on pikku hiljaa vilkastumassa, mutta markkinoille tulevat puumäärät ovat edelleen pieniä ajankohtaan nähden. Huhti–toukokuun vaihteessa puukaupassa päästiin kuitenkin jo lähelle puolen miljoonan kuutiometrin viikkovauhtia. Kaikkiaan metsäteollisuus osti huhtikuussa puuta 1,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmannes vähemmän kuin keskimäärin huhtikuussa edeltävällä 10-vuotiskaudella. Vuosi sitten puukauppa oli lähes täysin pysähdyksissä ja teollisuuden ostomäärä jäi ennätyspieneksi (0,3 milj. m³).

Tammi–huhtikuun puukaupan kumulatiivinen määrä – 4,8 miljoonaa kuutiometriä – jäi puoleen pitkän jakson keskiarvosta. Puukaupan vauhti oli kuitenkin toista luokkaa kuin vuosi sitten, jolloin metsäteollisuuden ostomäärä oli vain 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Havutukin ostot liki kaksinkertaistuivat viime vuodesta ja kuitupuukaupassakin kasvu oli 80 prosentin luokkaa. Hankintakauppojen osuus oli alkuvuonna neljännes yksityismetsien puukaupasta.

Huhtikuun 2010 keskimääräinen kantohintataso oli 15 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Mäntytukista maksettiin huhtikuun pystykaupoissa keskimäärin 51 euroa ja kuusitukista 52 euroa kuutiometriltä. Havutukin kantohinnat ovat vuoden aikana nousseet noin 10 euroa kuutiometriltä eli reilut 20 prosenttia. Kuitupuutavaralajeista paras kysyntä on ollut koivulla, josta maksettiin huhtikuussa 14,5 euroa kuutiometriltä (+14 % edellisvuodesta). Mäntykuitupuun hinta vahvistui 4 prosentilla, sitä vastoin kuusikuitupuu halpeni.

Myös raakapuun hankintahinnat ovat viime kuukausina olleet nousussa, joskin muutokset ovat kantohintoja maltillisempia. Hankintahinnat nousivat viime vuoden huhtikuuhun verrattuna keskimäärin 11 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi tammi–maaliskuussa noin 15 prosenttia edellisvuodesta. Sahateollisuudessa tuotanto lisääntyi neljänneksellä. Nihkeästi käynyt puukauppa onkin paikoitellen aiheuttanut ongelmia sahojen raaka-ainehuollolle. Paras kysyntä puumarkkinoilla on kesäkorjuuseen soveltuvista havutukkileimikoista, mutta myös kuitupuu käy nyt kaupaksi. Puun tarjontaa vahvistaa osaltaan määräaikainen veroetu: vuoden 2010 loppuun mennessä tehtyjen puukauppojen tuloista 25 prosenttia on verovapaata.

Puukauppatilasto kattaa noin 84 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35-1,40.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte