METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 13/2010, 16.4.2010

Puukauppa, maaliskuu 2010

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa hitaasti elpymässä

Maaliskuun puukaupan volyymi jäi kauaksi viime vuosikymmenen keskimäärästä, mutta suunta on kuitenkin kasvuun päin. Havutukin hinnat ovat selvässä nousussa.

Metsäteollisuus osti maaliskuussa puuta yksityismetsistä 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli yli kolminkertainen edellisvuoden maaliskuuhun verraten, mutta vain 2/3 siitä, mitä maaliskuussa keskimäärin on ostettu edeltävällä 10-vuotiskaudella. Alkuvuonna puukauppa on kuitenkin ollut kasvamaan päin. Edellisvuoden maaliskuusta havutukin kantohintataso oli noussut 14 prosenttia, mutta esimerkiksi kuusikuidun hintataso oli laskenut 13 prosenttia.

Tammi-maaliskuun puukaupan volyymi oli 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Se on paljon enemmän kuin edellisvuonna, mutta vain puolet edeltävän kymmenvuotiskauden keskimäärästä. Vain havutukeilla hintataso oli korkeampi kuin edellisvuoden tammi-maaliskuussa keskimäärin. Hintataso on ollut laskeva erityisesti koivutukin ja kuusikuitupuun osalta.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Vuonna 2009 raakapuun tuonti jäi alle puoleen edellisvuodesta ja myös kuluvan vuoden tammikuussa tuonti oli vähäistä. Puuntuonnin romahdus vahvistaa kotimaisen puun kysyntää, jos metsäteollisuuden tuotanto vähänkin nousee.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte