METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 8/2010, 11.3.2010

Puukauppa, helmikuu 2010

Toimittaja: Yrjö Sevola

Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä

Puukauppa mataa, vaikka havutukin hinnat ovat nousussa. Viime joulukuun ennätysmäinen puukaupan volyymi vaikuttanee vielä kaupankäyntiä hiljentävästi.

Vuosi 2009 oli hyvin epätavallinen puukauppavuosi (ks. kuva 3): hyvin hiljainen, kunnes joulukuussa "räjähti", kun 50 prosentin verohuojennus päättyi vuoden vaihteessa. Joulukuun ruuhka vaikuttanee vieläkin, ja kun metsäteollisuuden tuotemarkkinat ovat edelleen hiljaiset, niin vuoden 2010 alun puukauppa mataa. Sahateollisuuden puolella on kuitenkin merkkejä kysynnän hitaasta elpymisestä, ja paikoin sahat ovat valittaneet tukkikaupan nihkeyttä.

Metsäteollisuus osti helmikuussa puuta yksityismetsistä 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli yli kaksinkertainen edellisvuoden helmikuuhun verraten, mutta vain puolet siitä, mitä helmikuussa keskimäärin on ostettu edeltävällä 10-vuotiskaudella. Edellisvuoden helmikuusta havutukin kantohintataso oli noussut 6–7 prosenttia, mutta havukuidun hintataso oli selvästi laskenut (-9–17 %).

Tammi-helmikuun puukaupan volyymi oli 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin edellisvuonna, mutta vain 42 prosenttia edeltävän kymmenvuotiskauden keskimäärästä. Vain havutukeilla hintataso oli korkeampi kuin edellisvuoden tammi-helmikuussa keskimäärin. Hintataso on ollut laskeva erityisesti koivutukin ja kuusikuitupuun osalta (kuva 4).

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Vuoden 2009 raakapuun tuonti (9,1 milj. m³) oli 55 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Puuntuonnin romahduksen pitäisi alkaa näkymään kotimaisen puun kysynnän kasvuna, jos metsäteollisuuden tuotanto vähänkin nousee.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte