METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 6/2010, 12.2.2010

Puukauppa, tammikuu 2010

Toimittaja: Yrjö Sevola

Tammikuun puukauppa vain 1,1 miljoonaa kuutiometriä

Puunmyyntitulojen 50 prosentin verohuojennuksen päättyminen vuoden 2009 lopussa kiihdytti joulukuun puukaupan ennätysvilkkaaksi. Tammikuussa 2010 sitten vedettiin henkeä, ja puukaupan volyymi jäi ennätysalhaiseksi.

Lähivuosina on nähty muutama määräaikaisten puukaupan verohuojennusten päättymisiin liittyvä äkkinäinen muutos. Elokuussa 2008 päättyi ensiharvennusleimikoiden määräaikainen verovapaus, mikä nostatti sen kuukauden puukaupan ennätyskorkeaksi. Joulukuussa 2009 päättyi puukaupan 50 prosentin verohuojennus, mikä nosti sen kuukauden puukaupan ennätyskorkeaksi. Se varmaan vaikutti siihen, että tammikuun 2010 puukaupan volyymi jäi puolestaan ennätysalhaiseksi. Kuvasta 3 näkee hyvin, kuinka epätavallinen vuosi 2009 oli puukaupan historiassa.

Metsäteollisuus osti tammikuussa puuta yksityismetsistä 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viidenneksen pienempi kuin edellisvuonna, ja 65 prosenttia pienempi kuin tammikuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Se oli itse asiassa pienin tammikuun volyymi tämän tilaston nykymuotoisen koostamisen historiassa alkaen vuodesta 1986.

Tammikuussa havutukkien keskikantohinnat olivat edelliskuukauden tasolla, mutta havukuitupuun hinnat olivat laskeneet 3–4 prosenttia. Edellisvuoden tammikuusta havutukin hintataso oli hieman noussut (+1–4 %), mutta havukuidun hintataso oli selvästi laskenut (-9–15 %). Hintataso on ollut laskeva erityisesti koivutukin ja myöskin kuusikuitupuun osalta (kuva 1).

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Vuoden 2009 tammi–marraskuun raakapuun tuonti (8,3 milj. m³) oli lähes 60 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Muista puutavaralajeista poiketen mäntytukkia tuotiin hieman enemmän kuin edellisvuonna. Eniten tuotiin haketta. Vuoden 2009 hakkuissa ei ollut edellisten kaltaisia pudotuksia, vaan ne jäivät ’vain’ viidenneksen edellisvuoden lukemista.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-3.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte