METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 3/2010, 14.1.2010

Puukauppa, joulukuu 2009

Toimittaja: Mika Mustonen

Verohuojennus kiritti puukauppaa joulukuussa

Joulukuussa puukauppa vilkastui 6 miljoonaan kuutiometriin. Kauppaa vauhditti vuodenvaihteessa erääntyneet veroedut.

Vuoden loppua kohti piristynyt puukauppa kävi joulukuussa kovilla kierroksilla. Metsäteollisuuden puunostot yksityismetsistä kohosivat 6,1 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli ajankohdan ennätys ja lähes kolminkertainen verrattuna joulukuun kymmenen viime vuoden keskiarvoon. Puukauppaa kiritti vuoden lopussa päättynyt puun myyntitulojen 50 prosentin verohuojennus, jota metsänomistajat heräsivät hyödyntämään viime hetkessä. Tänä vuonna tehdyissä kaupoissa huojennus on 25 prosenttia.

Vuoden 2009 puukauppakertymä jäi 16,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli alle puolet kymmenen viime vuoden keskiarvoon verrattuna. Tätä hiljaisempaa puukauppa oli viimeksi vuonna 1992. Lokakuuhun saakka kauppa kävi säästöliekillä, ja koko vuoden puukauppamäärästä 55 prosenttia kertyi marras–joulukuun aikana.

Joulukuussa mänty- ja kuusitukin koko maan keskikantohinnat (48 €/m³) nousivat 1–2 prosenttia edelliskuusta. Viime heinäkuusta havutukkien hinnat ovat vahvistuneet keskimäärin 12 prosenttia. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna havutukeista maksettiin 6–8 prosenttia vähemmän. Koivutukin kysyntä oli edelleen alamaissa, ja joulukuun keskikantohinta (35 €/m³) oli 26 prosenttia alempi kuin vuotta aiemmin.

Kuitupuun kantohinnat pysyivät suurin piirtein ennallaan joulukuussa. Mänty- ja koivukuidusta maksettiin pystykaupoissa noin 14 ja kuusikuidusta 18 euroa kuutiolta. Kuitupuutavaralajien kantohinnat olivat 11–17 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Koivukuitupuulla kysyntä on ollut hyvä, ja sen hinta on viime heinäkuun jälkeen noussut 11 prosenttia.

Hankintahinnat ovat viimeisen vuoden ajan seuranneet kantohintojen kehitystä. Joulukuussa hankintapuun hinnat nousivat keskimäärin kaksi prosenttia edelliskuusta.

Puukaupan on ennakoitu tänä vuonna palaavan normaalitasolle viime vuoden vähäisen kaupankäynnin jälkeen. Havutukeilla on kysyntää, ja myös kuitupuun kauppa käynnistyi viime vuoden lopulla uudelleen. Alkuvuodesta on kuitenkin odotettavissa joulukuun puukauppapiikkiä hiljaisempi jakso.

Kotimaisen puun kysyntää lisää osaltaan tuonnin väheneminen. Puun tuonti vuoden 2009 tammi–lokakuussa (7,5 milj. m³) jäi alle puoleen edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kylmän talven ansiosta korjuukelit ovat koko maassa olleet hyvät, ja talvileimikot on myös saatu korjattua ja puut kuljetettua pois metsästä.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte