METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 21/2010, 12.5.2010

Raakapuun käyttö 2009

Toimittaja: Veli Suihkonen

Tuontipuun käyttö metsäteollisuudessa puolittui

Metsäteollisuus käytti vuonna 2009 raakapuuta 51,5 miljoonaa kuutiometriä eli 22 prosenttia vähemmän
kuin vuotta aiemmin. Tuontipuun käyttö metsäteollisuudessa väheni puoleen vuoden 2008 tasosta.

Raakapuuta käytettiin kaikkiaan 60,5 miljoonaa kuutiometriä, joka oli 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Edellisen kerran raakapuun kokonaiskäyttö jäi näin alas lamavuonna 1993, jolloin jäätiin alle 60 miljoonan kuutiometrin rajapyykin.

Metsäteollisuuden kotimaisen raakapuun käyttö supistui 7,4 miljoonaa kuutiometriä (–14 %) 44,2 miljoonaan kuutiometriin. Tuontipuuta metsäteollisuus käytti vain puolet (7,3 milj. m3) edellisen vuoden käyttömäärästä.

Puutuoteteollisuuden raakapuun käyttö supistui viidenneksen 20,8 miljoonaan kuutiometriin, josta kotimaisen puun osuus oli 95 prosenttia (19,7 milj. m3). Kotimaisen raakapuun käyttö väheni 4,6 miljoonaa kuutiometriä. Teollisuussahat käyttivät raakapuuta 16,5 miljoonaa kuutiometriä eli 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Teollisuussahojen kotimaisen raakapuun käyttö väheni 3,8 miljoonaa kuutiometriä, mutta tuontipuun käyttö kasvoi kuitenkin 0,1 miljoonalla kuutiometrillä. Kuusi- ja koivutukin käyttö vaneriteollisuudessa supistui peräti 41 prosenttia 2,0 miljoonaan kuutiometriin.

Massateollisuuden puunkäyttö romahti neljänneksen 36,7 miljoonaan kuutiometriin. Suurin pudotus tapahtui tuontipuussa, jonka määrä tipahti edellisvuoden 13,0 miljoonasta kuutiometristä 6,2 miljoonaan kuutiometriin eli 52 prosenttia. Massateollisuuden kotimaisen puun käyttö supistui 5,7 miljoonalla kuutiometrillä 30,6 miljoonaan kuutiometriin. Selluteollisuuden tuontipuun ja -hakkeen osuus vajosi alle puoleen edellisvuoden käyttömäärästä. Tuontipuuta käytettiin vain 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen puun käyttö selluteollisuudessa supistui 3,0 miljoonaa kuutiometriä.

Vuonna 2009 Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen osuus oli neljännes raakapuun kokonaiskäytöstä. Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella raakapuun kokonaiskäyttö väheni 3,2 miljoonaa kuutiometriä 14,6 miljoonaan kuutiometriin. Kuitenkin kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi hieman. Kasvu tapahtui massateollisuuden lehtikuitupuun käytössä, joka kohosi 1,5 miljoonalla kuutiometrillä 2,1 miljoonaan kuutiometriin. Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella tuontipuun käyttö väheni puoleen.

Vuonna 2009 energialaitokset käyttivät runkopuuta (metsähaketta) 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Osa energialaitosten käyttämästä polttopuusta oli tuontirunkopuuta Venäjältä. Suomen tulli ei rekisteröi tuontipolttopuuta erikseen puulajeittain. Samoin energialaitosten käyttämää kotimaista runkopuuta ei saada riittävällä tarkkuudella jaettua puulajeittain. Kaikki energialaitosten käyttämä polttopuu (metsähake) on taulukoissa tilastoitu kotimaiseksi puuksi. Energialaitosten käyttämä polttopuu koostuu metsähakkeen raaka-aineeksi käytetystä runkopuusta (karsittu ranka, karsimaton pienpuu ja järeä runkopuu). Suomesta vietiin raakapuuta 1,0 miljoonaa kuutiometriä.

Raakapuun käyttötilastoissa on otettu käyttöön uudet pientalojen polttopuun käyttöluvut. Pientalojen polttopuun (runkopuu) käyttö kasvoi hivenen edellisestä selvityksestä 5,4 miljoonaan kuutiometriin.

Kuva 1. Puun käyttö


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte