METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 20/2010, 7.5.2010

Kantorahatulot 2009

Toimittaja: Esa Uotila

Bruttokantorahatulojen jyrkkä lasku jatkui vuonna 2009

Bruttokantorahatulojen jyrkkä lasku jatkui vuonna 2009 kantohintojen alenemisen ja yksityismetsien tukkipuuhakkuiden vähenemisen takia. Kantorahatulot jäivät yhteensä 1,2 miljardiin euroon, mikä oli reaalisesti 36 prosenttia alle kymmenen edellisen vuoden keskiarvon. Edellisen kerran kantorahatulot olivat yhtä alhaalla lamavuosina 1993 ja 1994.

Vuonna 2009 bruttokantorahatulot olivat yhteensä 1,24 miljardia euroa. Se oli reaalisesti 36 prosenttia vähemmän kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo. Yksityismetsistä saadut tulot olivat hieman alle 1 miljardi euroa eli yli 40 prosenttia keskiarvoa pienemmät. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen laskennalliset kantorahatulot olivat yhteensä 0,25 miljardia euroa eli 8 prosenttia alle keskiarvon. Tukkipuun kertymän aleneminen pudotti siitä saatavan tulon osuuden 65 prosenttiin eli 5 prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella keskimäärin. Yksityismetsissä myös pystykauppatulojen osuus (75 %) oli edellisen vuoden tavoin muutamaa prosenttiyksikköä pienempi kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Bruttokantorahatulot laskivat kaikkien metsäkeskusten alueilla. Suurinta pudotus oli Kainuun (–49 %), Lapin (–45 %) ja Etelä-Pohjanmaan (–42 %) metsäkeskusten yksityismetsissä. Eniten kantorahatuloja syntyi Etelä-Savon (132 milj. €) ja Häme-Uusimaan (130 milj. €) metsäkeskusten alueilla. Yksityismetsien hehtaarikohtaiset bruttokantorahatulot putosivat 76 ja metsäteollisuuden ja Metsähallituksen 36 euroon. Edelliseen vuoteen verrattuna pudotusta oli reaalisesti yksityismetsissä 33 ja muissa metsissä 19 prosenttia.

Pääsyy bruttokantorahatulojen vähenemiseen vuonna 2009 oli metsäteollisuuden huono markkinatilanne. Vuoden alussa hakatun puutavaran varastot olivat suuret, ja lisäksi hyvät korjuukelit mahdollistivat parin edellisen vuoden ajan varastoon kertyneiden talvileimikoiden hakkuut. Metsäteollisuuden vähentynyt puuntarve ja edelleen kasvaneet puutavaravarastot alensivat puun kysyntää ja hintoja, mikä lähes pysäytti puukaupan helmikuun puolivälissä puoleksi vuodeksi. Syksyllä tukkipuun hieman piristynyt kysyntä lisäsi puukauppaa ja joulukuussa puun 50 prosentin myyntiverohuojennuksen loppuminen aiheutti varsinaisen puukauppasuman. Koko vuoden tilastoidut puun ostomäärät jäivät silti koko vuonna 16 miljoonaan kuutiometriin eli alle puoleen edellisen kymmenvuotiskauden keskiarvosta. Vuositasolla havutukkien kantohinnat putosivat nimellisesti noin 20 ja lehtitukin 26 prosenttia. Kuitupuutavaralajien hinnat putosivat 16–20 prosenttia.

Myös hakkuut vähenivät selvästi edellisvuosista, vaikka pudotus ei ollut yhtä suuri kuin puukaupassa. Markkinahakkuut jäivät 41 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli neljänneksen vähemmän kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo. Eniten jäätiin jälkeen yksityismetsien tukkipuun hakkuissa, yli 40 prosenttia.

Vuonna 2009 markkina- ja kotitarvepuun lisäksi runkopuuta hakattiin energiapuuksi lämpö- ja voimalaitoksille 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuista valtaosa tehtiin yksityismetsistä, mutta jaottelua omistajaryhmittäin ei vielä ole tehty. Energiapuun kantohinnoista ei ole luotettavaa ja kattavaa tilastotietoa. Rungoista tehdystä energiapuusta saatu kantorahatulo oli arvion mukaan muutamia miljoonia euroja. Muuta kuin runkopuuta kerättiin energiakäyttöön 2,8 miljoonaa kuutiometriä.

Bruttokantorahatulojen metsäkeskuksittaiset ennakkotiedot julkaistaan Metinfo Tilastopalvelussa (www.metla.fi/metinfo/tilasto/kannattavuus) tammi–helmikuussa ja lopulliset tiedot Metsätilastotiedotteessa ja Metinfo Tilastopalvelussa metsäkeskuksittaisten hinta- ja markkinahakkuutilastojen ilmestymisen jälkeen huhti–toukokuussa.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte