METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 46/2010, 3.12.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Lokakuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuutahti hidastui hieman lokakuussa. Puuta korjattiin vähemmän kuin syyskuussa ja myös vähemmän kuin keskimäärin.

Lokakuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viidenneksen vuodentakaista, hakkuuvauhdiltaan melko hiljaista, lokakuuta suurempi. Keskimääräisiin* lokakuun hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä jäi seitsemän prosenttia pienemmäksi. Syyskuuhun verrattuna hakkuumäärä supistui 0,3 miljoonaa kuutiometriä, vaikka yleensä hakkuut lisääntyvät syksyn edetessä.

Yksityismetsien hakkuut kasvoivat kolmanneksella viimevuotisesta 3,9 miljoonaan kuutiometriin. Keskimääräisiin yksityismetsien hakkuisiin verrattuna määrä oli kahdeksan prosenttia pienempi. Pystykauppojen puuta kertyi 3,4 ja hankintakauppapuuta 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärä oli yhdeksän prosenttia keskimääräistä pienempi ja hankintapuun määrä yhden prosentin keskimääräistä suurempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistään ja Metsähallituksen valtion metsistä hakkaama puumäärä oli lokakuussa 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 15 prosenttia edellisvuotista pienempi ja yhtä suuri kuin edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvo. Varsinkin metsäyhtiöiden metsissä hakkuutahti on jäänyt keskimääräistä laimeammaksi.

Lokakuun hakkuista oli tukkipuuta 2,2 ja kuitupuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli viidenneksen keskimääräistä pienempi ja kuitupuun kuusi prosenttia keskimääräistä suurempi. Puolet tukkipuun määrästä, 1,1 miljoonaa kuutiometriä, oli kuusitukkeja. Mäntykuitupuuta oli puolet kuitupuiksi hakatuista eli yhteensä 1,3 miljoonaa kuutiometriä.

Hakkuutyömailla työskenteli lokakuussa 5 400 työntekijää ja lähes 1 700 hakkuukonetta.

Vuoden 2010 tammi–lokakuun hakkuiden kertymä oli 41,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 26 prosenttia edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kertymää suurempi ja kolme prosenttia keskimääräistä pienempi. Tukkipuuta hakattiin 17,1 ja kuitupuuta 23,8 miljoonaa kuutiometriä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan lokakuiden keskiarvoa vuosina 2000–2009.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte