METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 43/2010, 5.11.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Syyskuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiometriä

Kesän myrskytuhojen puunkorjuu heijastuu vielä pitkälle syksyn hakkuumääriin. Syyskuussa hakkuista kertyi puuta yli viisi miljoonaa kuutiometriä.

Syyskuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kaikkien syyskuiden tilastossa nyt hakattu määrä oli toiseksi suurin, sillä vain vuonna 2007 on hakkuita tehty enemmän. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna hakkuumäärä oli kymmenen prosenttia suurempi.

Yksityismetsien hakkuut lisääntyivät puolella viimevuotisesta 4,2 miljoonaan kuutiometriin. Keskimääräisiin* hakkuisiin verrattuna kasvua oli 12 prosenttia. Pystykauppojen puuta kertyi 3,7 miljoonaa kuutiometriä ja hankintakauppapuuta 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärä oli 10 ja hankintapuun 40 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Hakkuut yhtiöiden ja valtion metsissä puolestaan vähenivät. Niistä hakattiin syyskuussa puuta 0,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 14 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Etenkin metsäyhtiöt supistivat voimakkaasti hakkuita omissa metsissään korjuumäärän jäädessä noin viidenneksen keskimääräistä pienemmäksi.

Syyskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,5 ja kuitupuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli yhden prosentin ja kuitupuun 18 prosenttia keskimääräistä suurempi. Tukeiksi hakattiin eniten kuusta, 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuulajeissa mänty oli ykkönen hieman vajaalla 1,3 miljoonalla kuutiometrillä.

Puunkorjuuta tehtiin syyskuussa 5 800 henkilön voimin. Hakkuukoneita oli työmailla yli 2 000 kappaletta.

Vuoden 2010 tammi–syyskuun hakkuiden kertymä oli 36,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 26 prosenttia edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kertymää suurempi ja kolme prosenttia keskimääräistä pienempi. Tukkipuuta hakattiin 15,0 ja kuitupuuta 21,2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä kasvoi edellisvuodesta kolmanneksen ja kuitupuun määrä viidenneksen.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan syyskuiden keskiarvoa vuosina 2000–2009.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte