METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 39/2010, 5.10.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Elokuun hakkuut 4,3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuiden määrä nousi elokuussa 4,3 miljoonaan kuutiometriin. Hakkuumäärää kasvatti etenkin heinä-elokuun vaihteen myrskytuhojen puunkorjuu. Tukkipuun hakkuut lisääntyivät reilun viidenneksen ja kuitupuun noin kolmanneksen edellisvuodesta.

Elokuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 28 prosenttia viime vuoden, tosin verrattain vaimean, elokuun hakkuumäärää suurempi ja vain hieman pienempi (–1%) kuin hakkuut keskimäärin* edeltävällä kymmenvuotisjaksolla. Hakkuut lisääntyivät elokuussa voimakkaasti heinä-elokuun taitteen myrskytuhojen puunkorjuun takia.

Yksityismetsistä kertyi elokuussa puuta 3,2 miljoona kuutiometriä. Määrä oli kolmanneksen edellisvuotista suurempi, mutta jäi kuusi prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Pystykauppojen puuta kertyi 2,9 miljoonaa kuutiometriä ja hankintakauppojen 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Hankintapuun määrä oli neljä prosenttia keskimääräistä suurempi ja puolta suurempi kuin vuotta aiemmin.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä korjattiin puuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoteen sekä edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli 16 prosenttia suurempi.

Elokuun hakkuista oli tukkipuuta 2,0 ja kuitupuuta 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuuta hakattiin kymmenen prosenttia keskimääräistä vähemmän ja kuitupuuta puolestaan kahdeksan prosenttia keskimääräistä enemmän. Kuitupuun määrä on toiseksi suurin kaikkien elokuiden tilastossa. Tätä enemmän on kuitupuuta hakattu vain vuoden 2007 elokuussa.

Hakkuutyömailla työskenteli elokuussa 5 000 henkilöä ja runsaat 1 500 hakkuukonetta.

Vuoden 2010 tammi–elokuun hakkuiden kertymä oli 31,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli neljänneksen edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kertymää suurempi ja viisi prosenttia keskimääräistä pienempi. Tukkipuuta hakattiin 12,5 ja kuitupuuta 18,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä kasvoi edellisvuodesta noin kolmanneksen ja kuitupuun määrä noin viidenneksen.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan elokuiden keskiarvoa vuosina 2000–2009.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte