METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 36/2010, 30.8.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Heinäkuun hakkuut 2,0 miljoonaa kuutiometriä

Tukkipuun hakkuumäärä jäi heinäkuun helteillä viidenneksen kymmenvuotisjakson keskiarvoa pienemmäksi, kuitupuun määrä sen sijaan oli kymmenisen prosenttia keskimääräistä suurempi.

Heinäkuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla heinäkuussa on hakattu puuta keskimäärin* hieman enemmän, noin 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuoden poikkeuksellisen hiljaiseen heinäkuuhun verrattuna nyt hakattu määrä oli 70 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä kertyi heinäkuussa puuta 1,4 miljoona kuutiometriä. Määrä oli 11 prosenttia keskimääräistä pienempi ja 64 prosenttia edellisvuotista suurempi. Pystykauppojen puuta korjattiin 1,2 miljoonaa kuutiometriä ja hankintakauppojen puuta 0,2 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärä jäi 12 prosenttia ja hankintapuun vastaanottomäärä 7 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsissä hakkuita tehtiin selvästi viimevuotista reippaampaan tahtiin. Puuta hakattiin yhteensä noin 600 000 kuutiometriä, mikä oli 14 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Heinäkuun hakkuista oli tukkipuuta 0,8 ja kuitupuuta 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun korjuumäärä jäi noin viidenneksen keskimääräistä pienemmäksi. Kuitupuun määrä puolestaan ylitti keskimääräisen tason 11 prosentilla.

Vuoden 2010 tammi–heinäkuun hakkuiden kertymä oli 27,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli neljänneksen edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kertymää suurempi, mutta jäi vielä viisi prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Tukkipuuta hakattiin 10,5 ja kuitupuuta 16,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä kasvoi edellisvuodesta 36 ja kuitupuun määrä 18 prosenttia.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 2000–2009.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte