METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 35/2010, 12.8.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, kesäkuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Kesäkuun hakkuut 3,3 miljoonaa kuutiometriä

Mäntykuitu hakkuiden ykkönen. Lähes kolmannes eli hieman yli miljoona kuutiometriä kesäkuun hakkuumäärästä oli mäntykuitupuuta.

Kesäkuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 3,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa keskimäärin*. Viime vuoden vaisuun kesäkuuhun verrattuna nyt hakattu määrä oli 81 prosenttia suurempi.

Hakatusta puusta 72 prosenttia oli peräisin yksityismetsistä, joista kertyi puuta kaikkiaan 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärä nousi 1,9 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 14 prosenttia keskimääräistä enemmän. Hankintakauppojen puuta vastaanotettiin puolestaan kymmenisen prosenttia keskimääräistä vähemmän, hieman alle puoli miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsissä hakkuita on viime kuukausina tehty tasaista liki miljoonan kuutiometrin tahtia. Kesäkuun hakkuumäärä, 0,9 miljoonaa kuutiometriä, oli yli kaksinkertainen vuodentakaiseen verrattuna. Keskimääräiseen verrattuna nyt hakattu määrä oli 38 prosenttia suurempi.

Kesäkuun hakkuista oli tukkipuuta 1,4 ja kuitupuuta 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun korjuumäärä nousi 6 ja kuitupuun 21 prosenttia keskimääräistä suuremmaksi. Kuitupuusta valtaosa, noin miljoona kuutiometriä oli mäntykuitupuuta.

Päättyneen hakkuuvuoden (heinäkuu 2009–kesäkuu 2010) kertymä oli kaikkiaan 45,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolme prosenttia edellisen hakkuuvuoden kertymää suurempi. Tukkipuuta kertyi 19,5 ja kuitupuuta 25,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 23 prosenttia ja kuitupuun 8 prosenttia kymmenen edeltävän hakkuuvuoden keskiarvoa pienempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan kesäkuiden keskiarvoa vuosina 2000–2009.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte