METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 29/2010, 30.6.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Toukokuun hakkuut 3,2 miljoonaa kuutiometriä

Toukokuussa hakkuumäärä nousi pitkästä aikaa keskimääräistä suuremmaksi. Yksityismetsissä hakkuutahti yhtiöiden ja valtionmetsien hakkuita vaisumpi.

Toukokuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 3,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia keskimääräistä* enemmän. Ennätysalhaisiin vuodentakaisiin määriin verrattuna toukokuun hakkuumäärä oli lähes kolminkertainen.

Hakatusta puusta 70 prosenttia eli 2,2 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Vajaat 0,6 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puumäärästä oli hankintahakkuista vastaanotettua. Keskimääräisiin toukokuun hankintahakkuisiin verrattuna määrä jäi noin neljänneksen pienemmäksi. Pystykauppojen puuta kertyi kaksi prosenttia keskimääräistä enemmän, 1,6 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta edelleen vilkkaaseen tahtiin. Yhteensä yhtiöiden ja valtionmetsien korjuumäärä nousi liki miljoonaan kuutiometriin, mikä oli reilun kolmanneksen keskimääräistä enemmän.

Toukokuun hakkuista oli tukkipuuta 1,4 ja kuitupuuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli kaksi ja kuitupuun kolme prosenttia keskimääräistä suurempi. Puulajeista kuusen hakkuumäärät, sekä tukkien että kuitupuun, jäivät toukokuussa kymmenvuotisjakson keskiarvon alapuolelle kun männyn ja koivun hakkuut puolestaan ylittivät keskiarvon.

Puunkorjuu työllisti toukokuussa 4 500 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä kaikkiaan lähes 1 500 kappaletta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan toukouiden keskiarvoa vuosina 2000–2009.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte