METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 24/2010, 2.6.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Huhtikuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä

Huhtikuussa hakkuumäärä oli viisi prosenttia keskimääräistä pienempi. Yhtiöiden ja valtionmetsien hakkuut jatkuivat vilkkaina.

Huhtikuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,2 miljoonaa kuutiometriä. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä jäi viisi prosenttia pienemmäksi. Viime vuoden huhtikuusta hakkuut lisääntyivät peräti 76 prosenttia. Tulee muistaa, että vertailuajankohtana hakkuita tehtiin poikkeuksellisen vähän, sillä puunkorjuu oli vuosi sitten monin paikoin täysin seisauksissa.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta edelleen vilkkaaseen tahtiin. Yhtiöiden metsien korjuumäärä oli 36 prosenttia ja Metsähallituksen valtion metsistä hakkaama puumäärä 39 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Yhteensä yhtiöiden ja valtionmetsien puunkorjuu nousi yhteen miljoonaan kuutiometriin.

Yksityismetsistä kertyi huhtikuussa puuta 3,2 miljoonaa kuutiometriä, josta 2,4 miljoonaa kuutiota oli pystykauppojen ja 0,8 miljoonaa kuutiota hankintakauppojen puuta. Pystykauppojen puumäärä jäi neljä prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Hankintakauppojen puumäärä supistui kolmanneksen keskimääräisestä.

Tukkipuun hakkuumäärä jäi huhtikuussa 1,5 miljoonaan kuutiometriin ja 12 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kuitupuuta hakattiin likimain saman verran kuin huhtikuussa keskimäärin, eli kaikkiaan 2,6 miljoonaa kuutiometriä.

Puunkorjuu työllisti huhtikuussa 3 900 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä kaikkiaan lähes 1 200 kappaletta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan huhtikuiden keskiarvoa vuosina 2000–2009.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte