METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 18/2010, 6.5.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, maaliskuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Maaliskuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiometriä

Maaliskuussa hakkuita tehtiin rivakkaan tahtiin. Puuta korjattiin yli miljoona kuutiometriä enemmän kuin edellisessä kuussa.

Maaliskuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia edellisvuotista suurempi, mutta saman verran keskimääräistä pienempi.

Hakkuumäärien lisäys oli peräisin metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä, joissa hakkuita tehtiin vilkkaammin kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Yhtiöiden metsistä korjattu puumäärä puolitoistakertaistui ja valtion metsien puumäärä kasvoi yli kolmanneksen keskimääräisiin maaliskuun hakkuisiin verrattuna. Yhteensä yhtiöiden ja valtionmetsien puunkorjuu nousi 1,1 miljoonaan kuutiometriin. Lisäystä vuodentakaiseen verrattuna oli noin viidennes.

Yksityismetsistä kertyi maaliskuussa puuta 4,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,8 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisessä kuussa. Pystykauppojen puita hakattiin 3,9 miljoonaa kuutiometriä ja hankintakauppojen puita vastaanotettiin 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärä oli 3 ja hankintakauppojen 40 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Tukkipuun hakkuut nousivat maaliskuussa 2,0 miljoonaan kuutiometriin, määrän tosin jäädessä edelleen keskimääräistä pienemmäksi. Helmikuuhun verrattuna mäntytukkien hakkuumäärä kasvoi 25 ja kuusitukkien 15 prosenttia. Kuitupuuta hakattiin 3,6 miljoonaa kuutiometriä eli kaksi prosenttia enemmän kuin maaliskuussa keskimäärin. Havukuitupuiden hakkuut lisääntyivät helmikuusta 25 prosenttia ja lehtikuitupuiden 26 prosenttia.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan maaliskuiden keskiarvoa vuosina 2000–2009.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte