METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 11/2010, 31.3.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Helmikuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuut vilkastuivat helmikuussa ja puuta korjattiin lähes puoli miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisessä kuussa.

Helmikuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 10 prosenttia edeltävän kuukauden hakkuumäärää suurempi ja 8 prosenttia vuodentakaista pienempi. Vaikka hakkuut ovat talven mittaan vauhdittuneet, ovat korjuumäärät edelleen alle keskimääräisen*. Helmikuussa hakkuumäärä oli tosin enää 12 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Yksityismetsistä kertyi helmikuussa puuta 3,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisessä kuussa. Pystykauppojen puita hakattiin 3,2 miljoonaa kuutiometriä ja hankintakauppojen puita vastaanotettiin runsaat 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärä oli 12 prosenttia ja hankintakauppojen 40 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Metsäteollisuusyhtiöt eivät enää hakanneet omia metsiään samaan tahtiin kuin edeltävinä kuukausina, mutta kuitenkin selvästi innokkaammin kuin helmikuussa keskimäärin. Yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta yhteensä vajaat 0,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotista ja 26 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Helmikuun hakkuista oli tukkipuuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljänneksen keskimääräistä vähemmän. Tammikuuhun verrattuna mäntytukkien hakkuumäärä kasvoi viisi ja kuusitukkien kolme prosenttia. Kuitupuuta hakattiin 2,9 miljoonaa kuutiometriä eli neljä prosenttia vähemmän kuin helmikuussa keskimäärin. Havukuitupuiden hakkuut lisääntyivät tammikuusta 12 prosenttia ja lehtikuitupuiden 22 prosenttia.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan helmikuiden keskiarvoa vuosina 2000–2009.

Kuvat 1 ja 2

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte