METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 7/2010, 5.3.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Tammikuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuita tehtiin tammikuussa viime vuoden lopun tahtiin. Yksityismetsien hakkuumäärät kasvoivat ja yhtiöiden omien metsien hakkuut vähenivät edellisestä kuukaudesta.

Tammikuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli saman verran kuin kahtena edeltävänä kuukautena. Keskimääräisiin* tammikuun hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä oli 17 prosenttia pienempi. Vuodentakaiseen verrattuna hakkuumäärä supistui 12 prosenttia.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 3,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,4 miljoonaa kuutiometriä (13%) enemmän kuin edellisessä kuussa. Edeltävän kymmenvuotiskauden hakkuisiin verrattuna yksityismetsien puumäärä jäi tosin 23 prosenttia pienemmäksi. Pystykauppojen puuta kertyi 2,9 ja hankintakauppojen puuta 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä hakattu puumäärä tipahti noin puoleen edellisen kuukauden määrästä, ollen kuitenkin kolmanneksen keskimääräistä enemmän. Yhteensä yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta 0,8 miljoonaa kuutiometriä.

Tammikuun hakkuista oli tukkipuuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli noin kolmanneksen keskimääräistä vähemmän. Edeltävän kuukauden korjuumääriin verrattuna mäntytukkien määrä pieneni 18 ja kuusitukkien määrä 12 prosenttia. Kuitupuuta hakattiin 2,5 miljoonaa kuutiometriä eli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin tammikuussa keskimäärin. Mäntykuitupuuta hakattiin lähes yhtä paljon kuin edellisessä kuussa. Kuusikuitupuun määrä sen sijaan kasvoi joulukuusta 15 prosenttia ja lehtikuitupuun peräti 38 prosenttia.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 2000–2009.

Kuvat 1 ja 2

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte