METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 4/2010, 4.2.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2009

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Joulukuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuutahti piristyi vuoden loppua kohti. Kaikkiaan vuonna 2009 hakattiin markkinapuuta 41 miljoonaa kuutiometriä.

Joulukuussa 2009 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli saman verran kuin edellisessä kuussa. Keskimääräisiin* joulukuun hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä oli 13 prosenttia pienempi. Vuodentakaiseen verrattuna kasvua oli 15 prosenttia – tosin joulukuussa 2008 hakkuita tehtiin selvästi keskimääräistä vähemmän.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 3,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 27 prosenttia vähemmän kuin keskimäärin edeltävällä kymmenvuotiskaudella. Pystykauppojen puuta kertyi 2,6 ja hankintakauppojen puuta 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä hakkuutahti kiihtyi joulukuussa yli kaksi ja puolikertaiseksi keskimääräiseen verrattuna. Yhtiöiden ja valtion metsien yhteenlaskettu korjuumäärä nousi 1,2 miljoonaan kuutiometriin.

Joulukuun hakkuista oli tukkipuuta 1,9 ja kuitupuuta 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 18 prosenttia ja kuitupuun 9 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Vuonna 2009 markkinahakkuista kertyi puuta kaikkiaan 41,3 miljoonaa kuutiometriä**. Hakkuumäärä oli viidenneksen (9,8 milj. m³) pienempi kuin edellisen vuoden ennakkotilaston mukainen hakkuumäärä. Yksityismetsistä hakattiin markkinapuuta yhteensä 32,0 miljoonaa kuutiometriä, josta 78 prosenttia (25,1 milj. m³) kertyi pystykaupoista ja 22 prosenttia (6,9 milj. m³) hankintakaupoista vastaanotetuista puista. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien yhteenlaskettu hakkuumäärä oli 9,3 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 2009 hakkuista oli tukkipuuta 16,9 ja kuitupuuta 24,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 35 prosenttia ja kuitupuun 15 prosenttia pienempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 1999-2008

** Ennakkoarvio

Kuvat 1,2 ja 3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte