METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 2/2010, 13.1.2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2009

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Marraskuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä

Tukkipuun hakkuut jatkuivat marraskuussa vilkkaampina kuin aiemmin tänä vuonna. Hakkuutahti on kuitenkin vielä jäljessä keskimääräisestä noin viidenneksen.

Marraskuussa 2009 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,2 miljoonaa kuutiometriä. Viimeaikaisesta hienoisesta piristymisestä huolimatta hakkuut ovat edelleen noin viidenneksen keskimääräistä* pienemmät. Lokakuuhun verrattuna kasvua oli vajaat 200 000 kuutiometriä.

Marraskuussa hakattiin puuta yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin. Vertailuajankohtana marraskuussa 2008 hakkuumäärä tosin oli keskimääräistä pienempi, sillä talouden suhdannetilanne oli jo heikentynyt ja myös huonot korjuuolosuhteet vaikeuttivat hakkuita.

Marraskuussa 2009 hakatusta puumäärästä 3,0 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Pystykauppojen puuta oli 2,6 ja hankintakauppojen puuta 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien hakkuiden kokonaismäärä jäi kolmanneksen keskimääräistä pienemmäksi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä hakkuut ovat hyvässä vauhdissa. Marraskuussa yhtiöiden metsistä hakattu puumäärä oli peräti 82 prosenttia keskimääräistä suurempi. Yhtiöiden ja metsähallituksen yhteenlaskettu korjuumäärä nousi 1,1 miljoonaan kuutiometriin.

Tukkipuuta hakattiin 1,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kuluvan vuoden suurin. Mäntytukkeja kertyi 0,9 ja kuusitukkeja 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuun hakkuumäärä oli 2,2 miljoonaa kuutiometriä, josta mäntykuitupuuta oli 1,1 ja kuusikuitupuuta 0,6 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–marraskuussa hakkuista on kertynyt puuta kaikkiaan 37,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 22 prosenttia edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kertymää pienempi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla joulukuussa on hakattu keskimäärin 4,8 miljoonaa kuutiometriä ja pienimmillään 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Mikäli joulukuussa hakkuut yltävät yhtä suuriksi kuin marraskuussa, koko vuoden 2009 markkinahakkuiden kertymä jäänee noin 41 miljoonaan kuutiometriin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 1999-2008

Kuvat 1,2 ja 3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte