METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 46/2009, 11.12.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta ja reaalihinnat olivat alentuneet

Puun kumulatiivinen tuonti tammi–syyskuussa jäi 6,6 miljoonaan kuutiometriin. Viime vuoteen verrattuna tuontivauhti on vähentynyt alle puoleen ja puun hinta laskenut. Syyskuu oli puun tuonnin suhteen kuluvan vuoden kuukausista vilkkain.

Puu

Suomeen tuotiin syyskuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Vaikka kyseessä oli kuluvan vuoden kuukausituonneista suurin, määrä jäi silti alle puoleen edellisvuoden syyskuun tuonnista. Eniten maahan tuli haketta (0,3 milj. m³) ja koivukuitupuuta (0,2 milj. m³).

Tammi–syyskuun puun tuonti jäi 6,6 miljoonaan kuutiometriin. Tästä 66 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 12 prosenttia Latviasta ja 8 prosenttia Virosta. Ruotsin osuus puun tuonnista on pudonnut viime vuodesta jääden vain 6 prosenttiin.

Tärkeimmäksi tuoduksi puutavaralajiksi on kuluvana vuonna noussut hake, jota virtasi Suomeen tammi–syyskuussa 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Hakkeen osuus puun tuonnista ylsi jo kolmannekseen. Seuraavaksi eniten tuotiin koivukuitupuuta (1,1 milj. m³) ja polttopuuta (0,9 milj. m³). Koivukuitupuun tuonti romahti vuoden vaihteen jälkeen, mutta kesällä sen tuonti alkoi taas lisääntyä. Polttopuun tuonti sen sijaan lisääntyi moninkertaiseksi vuodenvaihteessa ja oli suurimmillaan helmikuussa. Näistä lukemista polttopuun tuonti on kuitenkin jo hiipunut.

Suomeen tuodun puun hintataso oli selvästi viimevuotista edullisempi. Kuitupuun reaalihinnat ovat olleet kuluvan vuoden aikana laskussa. Koivukuitupuun tuontihinta jäi syyskuussa 35,4 euroon kuutiometriltä. Hakkeen tuontihinta oli alimmillaan huhtikuussa.

Metsäteollisuustuotteet

Syyskuussa Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 0,8 miljardin euron arvosta. Vaikka niiden vienti olikin edelleen alamaissa, nähtävissä oli kuitenkin varovaista metsäviennin kasvua.

Metsäteollisuustuotteiden tammi–syyskuun viennin reaaliarvo päätyi 6,1 miljardiin euroon. Reaaliarvo supistui edellisvuodesta 25 prosentilla ja oli 36 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Suomen koko tavaravienti supistui suhteellisesti enemmän kuin metsäteollisuustuotteiden vienti. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 19 prosenttia Suomen tavaraviennin kokonaisarvosta.

Sahatavaran tammi–syyskuun vientimäärä (3,7 milj. m³) väheni 17 prosenttia edellisvuodesta. Vanerin vienti (0,5 milj. m³) putosi vieläkin jyrkemmin (–45 %). Myös massa- ja paperiteollisuuden vienti oli supistunut selvästi. Tammi–syyskuussa massoja vietiin 1,1 miljoonaa tonnia (–41 % edellisvuodesta), paperia 5,1 miljoonaa tonnia (–30 %) ja kartonkia 1,6 miljoonaa tonnia (–20 %). Sahatavaran, massojen ja papereiden hintataso oli edelleen alhainen. Sahatavaran reaalihinnat ovat tosin olleet kesästä lähtien nousussa, mutta papereiden reaalihintojen pienehkö vuodenvaihteen lähelle ajoittunut nousu on sittemmin kääntynyt loivaksi laskuksi.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte