METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 42/2009, 10.11.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Puuta tuotiin Suomeen tammi–elokuussa vain 5,8 miljoonaa kuutiometriä

Puun kumulatiivinen tuonti jäi tammi–elokuussa 5,8 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 57 prosenttia edellisvuodesta. Tärkein tuotu puutavaralaji oli hake.

Puu

Elokuussa Suomeen tuotiin 0,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tästä oli haketta 36 prosenttia ja koivukuitupuuta 24 prosenttia. Elokuun tuonti oli samaa suuruusluokkaa kuin kaikkina muinakin kuluvan vuoden kuukausina.

Tammi–elokuussa puun tuonti jäi 5,8 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 57 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hakkeen tuonti on jatkunut vilkkaana koko kuluvan vuoden ajan. Tammi–elokuussa sen kumulatiivinen tuonti ylsi 1,9 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli vain 20 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Koivukuitupuun tuonti kääntyi kasvuun kesäkuussa, ja tammi–elokuun tuontimäärä kipusi 0,9 miljoonaan kuutiometriin. Vaikka koivukuitupuuta tuotiinkin puutavaralajeista toiseksi eniten, sen määrä jäi silti 83 prosenttia pienemmäksi kuin vuosi sitten. Seuraavaksi suurinta oli polttopuun tuonti (0,8 milj. m³).

Puun tammi–elokuun kumulatiivisesta tuonnista 3,8 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Latviasta tuli 0,6 ja Virosta 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Tuonti Ruotsista oli supistunut selvästi edellisvuodesta jääden 0,3 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuustuotteet

Elokuussa Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 0,7 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo on kuluvan vuoden kaikkina kuukausina vaihdellut 0,6 –0,7 miljardin euron välillä. Sahatavaran vienti jäi elokuussa poikkeuksellisen vähäiseksi.

Metsäteollisuustuotteiden tammi–elokuun kumulatiivisen viennin reaaliarvo jäi 5,4 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Reaaliarvo oli 27 prosenttia edellisvuotista ja 37 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Lama on supistanut selvästi metsäteollisuustuotteiden vientiä, eikä niiden viennin reaaliarvo ole viimeisen kymmenen vuoden aikana jäänyt kertaakaan näin alas. Lähimpänä oltiin paperiteollisuuden työtaisteluvuonna 2005, mutta silloisistakin tammi–elokuun lukemista jäätiin jälkeen 25 prosenttia.

Tammi–elokuussa mäntysahatavaraa vietiin eniten Egyptiin ja kuusisahatavaraa Ranskaan. Valkaistussa havusulfaattisellussa Kiina on noussut tärkeimmäksi vientikohteeksi. Valkaistun lehtisulfaattisellun tärkein ostajamaa oli Saksa. Hienopapereita vietiin eniten Saksaan ja Britanniaan. Kartonkia meni selvästi eniten Saksaan.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte