METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 40/2009, 12.10.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Lama supisti metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvoa 27 prosentilla edellisvuodesta

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta tammi-heinäkuussa 4,7 miljardin euron arvosta, ja niiden viennin reaaliarvo supistui 27 prosenttia edellisvuodesta. Sekä sahatavaran että paperin vientihinnat olivat matalalla.

Puu

Suomeen tuotiin heinäkuussa 735 000 kiintokuutiometriä puuta. Määrä on ollut samaa suuruusluokkaa kuluvan vuoden kaikkina kuukausina. Puutavaralajeista tuotiin edelleen eniten haketta (278 000 m³), kuten oli käynyt vuoden aiempinakin kuukausina. Koivukuitupuun vuoden vaihteessa romahtanut tuonti on alkanut osoittaa lisääntymisen merkkejä. Tammi-kesäkuu -jaksolla koivukuitupuuta tuotiin keskimäärin 90 000 kuutiometrin kuukausivauhtia. Heinäkuun tuonti nousi jo 189 000 kuutiometriin.

Tammi-heinäkuussa Suomeen tuotiin yhteensä 5,0 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli pienin sitten vuoden 1997. Tammi-heinäkuun tuonnista oli haketta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Polttopuuta ja koivukuitupuuta tuotiin 0,7 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Puutavaralajeista vain polttopuun, jätepuun ja mäntytukin tuontimäärät kasvoivat viime vuodesta. Muiden puutavaralajien tuonti oli supistui selvästi. Määrällisesti eniten romahti koivukuitupuun tuonti.

Metsäteollisuustuotteet

Lama supisti edelleen voimakkaasti metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa. Heinäkuussa metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta vain 0,7 miljardin euron arvosta. Tammi-heinäkuussa metsäteollisuuden kumulatiivisen viennin arvo jäi 4,7 miljardiin euroon supistuen reaalisena 27 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteet muodostivat alkuvuonna 19 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen koko tavaraviennistä on noussut hieman.

Suomesta vietiin tammi-heinäkuussa mäntysahatavaraa ulkomaille 1,6 miljoona kuutiometriä ja kuusisahatavaraa 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Mäntysahatavarasta 28 prosenttia päätyi Egyptiin ja 16 prosenttia meni Britanniaan. Kuusisahatavarasta 21 prosenttia vietiin Ranskaan ja 13 prosenttia Saksaan. Papereissa viennin tärkein kohdemaa oli Saksa. Saksaan vietiin päällystetyn aikakauslehtipaperin kokonaismäärästä 20 prosenttia ja hienopapereista 21 prosenttia. Seuraavaksi eniten em. paperiluokkia vietiin Britanniaan.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte