METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 36/2009, 9.9.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Hake on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana tärkein Suomeen tuotu puutavaralaji (1,4 milj. m³). Seuraavaksi eniten on tuotu polttopuuta (0,6 milj. m³), jonka tuontimäärä on moninkertaistunut edellisvuodesta.

Puu

Suomeen tuotiin kesäkuussa 0,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta ulkomailta, ja määrä on alkuvuonna vakiintunut tälle tasolle. Kuluvana vuonna puun tuonti on joka kuukausi jäänyt kymmenen edeltävän vuoden aikana toteutuneiden kuukausituontien alapuolelle.

Vuoden 2009 ensimmäisen puolikkaan aikana puun kumulatiivinen tuonti Suomeen jäi 4,3 miljoonaan kuutiometriin. Edellisen kerran puun tuonti oli tätä pienempi alkuvuonna 1997. Tammi-kesäkuun puun tuonnista oli tukkia 16 prosenttia, kuitupuuta 30 prosenttia ja haketta 33 prosenttia. Kuitupuun tuonti on romahtanut edellisvuodesta, ja hakkeesta on tullut tärkein Suomeen tuotava puutavaralaji. Hakkeenkin tuonti väheni silti 19 prosentilla edellisvuodesta. Toiseksi tärkeimmäksi tuoduksi puutavaralajiksi nousseen polttopuun virta Suomeen on kasvanut huimasti vuoden takaisesta. Polttopuuta rahdattiin maahamme tammi- kesäkuussa 0,6 miljoonaa kuutiometriä, ja määrä viisitoistakertaistui edellisvuodesta. Polttopuusta vajaa kaksi kolmannesta tuli Venäjältä.

Suomeen tuodusta mäntytukista maksettiin kesäkuussa rajalla 54,3 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 50,3 euroa kuutiometriltä. Mänty- ja kuusitukin reaalihinnat ovat laskeneet lähelle vuoden 2007 hintojen nousua edeltänyttä tasoa. Hakkeen hinta oli kesäkuussa nousussa ja koivukuitupuun laskussa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin kesäkuussa Suomesta 0,7 miljardin euron arvosta. Kymmenen edeltävän vuoden aikana metsäteollisuustuotteiden kesäkuun viennin reaaliarvo on jäänyt vain vuonna 2005 tätä pienemmäksi ja silloinkin paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi.

Metsäteollisuustuotteiden tammi-kesäkuun kumulatiivisen viennin arvo jäi 4,0 miljardiin euroon kutistuen reaalisena 29 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteiden vienti oli viime vuonna jo alamäessä, joten edeltävän kymmenen vuoden alkupuoliskojen keskiarvoon verrattuna metsäteollisuuden vienti supistui peräti 37 prosenttia. Suomen koko tavaraviennin supistumisvauhti on kuluvana vuonna ollut aavistuksen nopeampaa kuin metsäteollisuustuotteiden. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä oli alkuvuonna 19 prosenttia.

Mäntysahatavaran reaalinen vientihinta oli kesäkuussa nousussa ja kuusisahatavarankin hinnan lasku pysähtyi. Aikakauslehtipapereiden reaalihinnat ovat olleet viime vuoden kesästä lähtien nousussa, mutta kesäkuussa hintojen nousu kuitenkin taittui. Päällystetyn hienopaperin hintakehitys oli aikakauslehtipaperin kaltainen, mutta päällystämättömän hienopaperin hinta on ollut laskussa kuluvan vuoden aikana. Papereiden vientihintataso on edelleen varsin alhainen.

Kuvat 1-3.

Kuvat 4. ja 5.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte