METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 31/2009, 5.8.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Puuta tuotiin toukokuussa vain 0,8 miljoonaa kuutiometriä

Puun tuonti jatkui vähäisenä myös toukokuussa. Tammi–toukokuun tuonti jäi 3,6 miljoonaan kuutiometriin supistuen edellisvuodesta peräti 54 prosentilla.

Puu

Puun tuonti Suomeen jatkui vaisuna myös toukokuussa, vaikka määrä – 0,8 miljoonaa kuutiometriä - olikin kuluvan vuoden kuukausituonneista suurin. Puutavaralajeista tuotiin eniten haketta (0,3 milj. m³) ja mäntytukkia (0,1 milj. m³).

Tammi–toukokuussa puun kumulatiivinen tuonti jäi 3,6 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli peräti 54 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Puun tuonti on alkuvuonna pudonnut selvästi myös edeltävän kymmenen vuoden aikana toteutuneiden kuukausittaisten minimituontien alapuolelle.

Alkuvuonna tuodusta puusta 2,26 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta (0,48 milj. m³) ja Virosta (0,31 milj. m³). Ruotsista, josta viime vuonna tuli Suomeen toiseksi eniten puuta, hankittiin puuta 0,27 miljoonaa kuutiometriä.

Suomesta vietiin tammi–toukokuussa ulkomaille 0,6 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja määrä oli supistunut 4 prosenttia edellisvuodesta. Eniten puuta meni Ruotsiin (0,44 milj. m³).

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin toukokuussa metsäteollisuustuotteita 0,7 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden vienti on koko alkuvuoden ollut laman kourissa, vaikka se onkin lähtenyt hienoiseen kasvuun helmikuusta alkaen.

Metsäteollisuustuotteiden tammi–toukokuun kumulatiivinen vienti jäi 3,4 miljardiin euroon, mikä oli reaalisena 30 prosenttia edellisvuotista ja 38 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa vähemmän (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Metsäteollisuustuotteet kattoivat 19 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta. Metsäteollisuustuotteiden kumulatiivisesta viennin arvosta puolet muodostui paperin viennistä, 18 prosenttia kartongin ja 10 prosenttia sahatavaran viennistä.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–toukokuussa 0,5 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin reaaliarvo oli supistunut 24 prosentilla edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 3 prosenttia Suomen koko tavaratuonnin arvosta. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin tärkein tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet (0,1 mrd. €).

Kuvat 1-3.

Kuvat 4. ja 5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte