METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 28/2009, 10.7.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Suomeen tuotiin huhtikuussa puuta 0,7 miljoonaa kuutiometriä

Puun tuontivauhti on alkuvuonna vakiintunut 0,7 miljoonaan kuutiometriin kuukaudessa. Venäläistä puuta tästä on ollut vajaat kaksi kolmannesta. Tärkeimmäksi tuonnin puutavaralajiksi on noussut hake.

Puu

Suomeen tuotiin huhtikuussa 0,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, ja kuukausituonti näyttää vuoden vaihteen jälkeen vakiintuneen tälle tasolle. Tammi-huhtikuun kumulatiivinen tuonti jäi 2,8 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli vajaa puolet vuoden takaisesta. Tammi-huhtikuun tuontipuusumasta 61 prosenttia tuli Venäjältä.

Kuitupuun tuonti Suomeen romahti vuoden alussa. Vielä viime vuonna koivukuitupuu oli selvästi tärkein tuonnin puutavaralaji, jota virtasi maahamme keskimäärin 0,6 miljoonan kuutiometrin kuukausivauhtia. Kuluvan vuoden aikana koivukuitupuun tuonti on kutistunut keskimäärin vain noin 0,08 miljoonaan kuutiometriin kuukaudessa. Myös mänty- ja kuusikuitupuun tuonti on ollut entiseen verrattuna vähäistä. Tärkeimmäksi tuonnin puutavaralajiksi on noussut hake, jota on kuluvan vuoden aikana tuotu maahamme keskimäärin 0,2 miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa. Hakkeenkaan tuonti ei silti yllä viime vuoden tasolle. Polttopuun tuonti on kasvanut selvästi viime vuodesta. Kuluvana vuonna polttopuuta on tullut Suomeen keskimäärin 0,1 miljoonan kuutiometrin kuukausivauhtia. Tukin tuonti Suomeen miltei pysähtyi vuoden vaihteessa, mutta sen jälkeen havutukkien tuonti on osoittanut pieniä viriämisen merkkejä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin huhtikuussa Suomesta 0,7 miljardin euron arvosta. Vaikka metsäteollisuustuotteiden viennin arvo on tammikuun jälkeen lisääntynyt hitusen joka kuukausi, niiden viennin kumulatiivinen arvo tammi-huhtikuussa jäi silti vain 2,7 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteiden alkuvuoden viennin arvo supistuikin noin kolmanneksella edellisvuodesta eli saman verran kuin Suomen koko tavaravienti. Tammi-huhtikuussa metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta oli 18 prosenttia.

Lama on vähentänyt selvästi metsäteollisuustuotteiden vientimääriä. Paperi on viennin arvolla mitaten Suomen metsäteollisuuden tärkein vientituote, ja sen vientimäärä supistui tammi-huhtikuussa 36 prosenttia edellisvuodesta. Kartongin vientimäärä puolestaan laski neljänneksellä. Sahatavaran vientimäärä väheni 20 prosenttia ja vanerin 53 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat olivat edelleen huhtikuussa alhaisia niin puutuoteteollisuudessa kuin massa- ja paperiteollisuudessakin.

Kuvat 1-3.

Kuva 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte