METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 17/2009, 8.5.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Helmikuussa puun tuonti jäi vain 0,7 miljoonaan kuutiometriin. Hake ja polttopuu ovat nousseet tuonnin
tärkeimmiksi puutavaralajeiksi. Lama supisti metsäteollisuuden vientiä lähes 40 prosentilla edellisvuodesta.

Puu

Helmikuussa Suomeen tuotiin 0,7 miljoonaa kiintokuutiometriä kuorellista puuta. Tuontimäärä oli vähäinen vaikka kasvoikin 0,1 miljoonalla kuutiometrillä kuluvan vuoden tammikuun pohjalukemista.

Tammi-helmikuun kumulatiivinen tuonti jäi 1,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä merkitsi puun tuonnin puolittumista viime vuoteen verrattuna. Selvästi eniten supistui koivukuitupuun tuonti vähentyen 86 prosentilla edellisvuodesta. Hake on noussut tärkeimmäksi tuoduksi puutavaralajiksi, ja sen kumulatiivinen tuontimäärä ylsi 0,4 miljoonaan kuutiometriin.

Polttopuun tuonti Suomeen on ollut aiemmin vähäistä, mutta kuluvan vuoden tammi-helmikuussa se oli toiseksi eniten tuotu puutavaralaji. Alkuvuoden kahden ensimmäisen kuukauden polttopuun tuonti (0,3 milj. m³) oli viime vuotta lukuun ottamatta suurempi kuin yksikään viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana tilastoiduista koko vuoden polttopuun tuontimääristä. Polttopuun kuukausituonti hyppäsikin uudelle tasolle viime joulukuussa. Polttopuun kysyntää lisäävät muun muassa polttoon tarjolla olevan teollisuuden sivutuotepuun väheneminen ja sateista aiheutuneet polttoturpeen korjuuvaikeudet viimeisen kahden kesän aikana.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti on ollut alkuvuonna laman kourissa, ja tammi-helmikuussa niitä vietiin Suomesta vain 1,3 miljardin euron arvosta. Viennin arvo kutistui sekä nimellisesti että reaalisesti lähes 40 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteiden vienti väheni suunnilleen samassa tahdissa kuin Suomen koko tavaravientikin.

Puutuoteteollisuudessa sekä mänty- että kuusisahatavaran vientihinnat ovat jääneet viime vuotisen syöksyn jälkeen alas. Mäntysahatavarasta maksettiin helmikuussa vain 150 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavarasta 165 euroa kuutiometriltä. Myös vanerin vientihinta oli vuoden takaista matalampi. Paperiteollisuudessa aikakauslehtipaperin vientihinnat ovat olleet jo puolisen vuotta hienoisessa nousussa. Hienopaperien hintojen nousu kuitenkin hiipui vuoden vaihteessa.

Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät ovat supistuneet selvästi vuoden takaisesta kaikissa tärkeissä metsäteollisuuden tuoteryhmissä. Sahatavaran tammi-helmikuun vientimäärä oli 27 prosenttia ja vanerin 54 prosenttia edellisvuotista pienempi. Paperin vientimäärä supistui 39 prosentilla ja kartongin 29 prosentilla.

Kuvat 1-3.

Kuva 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte