METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 12/2009, 14.4.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa

Tammikuussa Suomeen tuotiin vain 0,7 miljoonaan kuutiometriä puuta, mikä oli pienin kuukausituonti yhteentoista vuoteen. Samalla tuonnin puutavaralajijakauma muuttui. Myös metsäteollisuustuotteiden vienti oli tammikuussa pohjalukemissa.

Puu

Suomeen tuotiin kuluvan vuoden tammikuussa puuta vain 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Kyseessä oli pienin kuukausituonti yli yhteentoista vuoteen. Tätä vähemmän puuta tuotiin viimeksi vuoden 1997 toukokuussa.

Tammikuun puun tuonnista oli peräisin Venäjältä 48 prosenttia (0,3 milj. m³). Venäläisen puun tuonnin määrä putosi kolmannekseen verrattuna viime vuoden kuukausituonnin keskiarvoon. Latvian osuus tuonnista oli 19 prosenttia ja Ruotsin 9 prosenttia. Puun tuonti Latviasta oli lähellä viime vuotista tasoa, ja se nousi tammikuussa Ruotsin ohitse takaisin toiseksi tärkeimmäksi raakapuun tuontimaaksi. Puun tuonti muista merkittävistä raakapuuta Suomelle myyvistä maista supistui selvästi.

Puutavaralajeista tammikuussa tuotiin eniten haketta (0,2 milj. m³). Koivukuitupuun tuonti väheni voimakkaasti jääden vain 0,1 miljoonaan kuutiometriin. Viime vuonna koivukuitupuuta tuotiin keskimäärin 0,6 miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa. Sen osuus tuontipuusumasta oli tammikuussa ainoastaan 14 prosenttia, kun osuus ylsi vielä viime vuonna lähes 40 prosenttiin.

Suomesta vietiin tammikuussa 0,1 miljoonaa kuutiometriä puuta ulkomaille. Viety määrä oli tavanomainen.

Vuoden 2009 alusta lähtien tullinimikkeistö laajentui puupellettien luokalla. Aiemmin pelletit tilastoitiin osaksi jätepuuta. Muutos mahdollisti jätepuun jakamisen tilastoissa pelletteihin ja muuhun jätepuuhun.

Tammikuussa 2009 Suomesta vietiin ulkomaille 31 000 tonnia puupellettejä, josta 62 prosenttia meni Ruotsiin ja 38 prosenttia Tanskaan. Taulukoissa 1 ja 2 pellettien määrä esitetään kuitenkin kiintokuutiometreinä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta tammikuussa vain 0,6 miljoonan euron arvosta. Viimeisen kymmenen vuoden kuluessa vain paperiteollisuuden työtaistelun aikana kesäkuussa 2005 metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo jäi kuluvan vuoden tammikuuta pienemmäksi. Metsäteollisuuden viennin arvo muodosti tammikuussa 19 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä. Metsäteollisuuden viennin arvon kehitys oli samansuuntainen kuin muillakin teollisuustoimialoilla, sillä lähes kaikkien Suomelle tärkeiden tavararyhmien vienti supistui tammikuussa.

Metsäteollisuuden viennin arvoa painoi alaspäin metsäteollisuustuotteiden heikko menekki. Vuoden takaiseen tammikuuhun verrattuna sahatavaran vientimäärä putosi 45 prosentilla, paperin 43 prosentilla ja kartongin 31 prosentilla. Kehitys oli samankaltaista kaikissa metsäteollisuuden tavararyhmissä. Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat ovat edelleen matalalla tasolla. Aikakauslehtipapereiden ja hienopapereiden reaalihinnat olivat alimmillaan viime kesänä, jonka jälkeen kuluvan vuoden tammikuuta lukuunottamatta on tapahtunut hienoista nousua.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppatiedotteeseen on lisätty kaksi uutta taulukkoa. Taulukoissa 5 ja 6 esitetään tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden vientitietoja maittain. Mäntysahatavaraa vietiin tammikuussa arvolla mitattuna eniten Japaniin ja kuusisahatavaraa Ranskaan. Papereita ja kartonkia meni eniten Saksaan.

Kuvat 1-3.

Kuva 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte