METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 7/2009, 6.3.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2008

Suomeen tuotiin viime vuonna 20 miljoonaa kuutiometriä puuta. Vaikka tuonti hieman hiipuikin vuoden loppua kohti, määrä oli silti kaikkien aikojen toiseksi suurin. Metsäteollisuustuotteiden viennin volyymi ja reaaliarvo supistuivat selvästi edellisvuodesta. Luvut ovat ennakkotietoja.

Puu

Suomeen tuotiin vuonna 2008 yhteensä 20,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin ja vain 1,3 miljoonaa kuutiometriä pienempi kuin ennätysvuonna 2005. Kuukausittaiset tuontimäärät olivat alkusyksyllä suurimmillaan 1,9 miljoonan kuutiometrin luokkaa, mutta ne alkoivat pienentyä lokakuusta lähtien. Joulukuun puun tuonti – 1,4 miljoonaa kuutiometriä – jäi viime vuoden kuukausista toiseksi pienimmäksi. Tuontikuitupuun reaalihinta oli vuoden 2008 aikana pääsääntöisesti laskussa vuoden 2007 loppupuolen huippuhintojen jälkeen.

Vuonna 2008 Suomeen tuodusta puusta vain 59 prosenttia oli peräisin Venäjältä (12,0 milj. m³). Edellisvuonna osuus ylsi vielä 66 prosenttiin, mutta tätä aiemmin Venäjältä oli normaalisti peräisin noin neljä viidesosaa tuontipuusta. Ruotsista tuotiin 2,0 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja Ruotsi nousikin Latvian (1,8 milj. m³) ohi Suomen toiseksi tärkeimmäksi ulkomaisen puun lähteeksi.

Tuonnin puutavaralajijakauma muuttui myös edellisvuodesta. Kuitupuuta (sis. muu lehtipuu ja eukalyptus) tai haketta vuoden 2008 tuonnista oli 17,6 miljoonaa kuutiometriä, ja osuus on ollut kasvussa. Tärkein tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka määrä ylsi 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Tukkipuuta tuontipuusumasta oli sen sijaan vain 1,8 miljoonaa kuutiometriä eli 9 prosenttia. Joulukuun tuonnista tukin osuus oli vieläkin pienempi, vain 6 prosenttia.

Suomesta vietiin 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2008. Viety määrä oli varsin tavanomainen, vaikka se lisääntyikin 7 prosentilla edellisvuodesta. Viennistä noin puolet oli mäntyä.

Metsäteollisuustuotteet

Vuonna 2008 Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 11,3 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisarvo supistui 9 prosenttia ja reaaliarvo 13 prosenttia (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Metsäteollisuustuotteet muodostivat enää 17 prosenttia Suomen tavaraviennin kokonaisarvosta, ja osuus oli pienin tähän mennessä. Vielä viisi vuotta aiemmin osuus ylsi 25 prosenttiin.

Sahatavaran reaalihintojen jyrkkä lasku kääntyi aavistuksenomaiseksi nousuksi syksyllä 2008, mutta siitä huolimatta sahatavaran vientihintataso oli edelleen erittäin alhainen. Mäntysahatavaran vientihinta rajalla oli joulukuussa 164 ja kuusisahatavaran 169 euroa kuutiometriltä. Matala hintataso heijastui sekä sahatavaran vienti- että tuotantomääriin. Sahatavaran viennin volyymi väheni 15 prosentilla edellisvuodesta. Myös muiden puutuoteteollisuuden tuotteiden viennit vähenivät selvästi edellisvuodesta, vaikka niiden hintakehitys olikin selvästi sahatavaraa suotuisampaa.

Myös paperin vientihinnat ovat olleet laskusuunnassa vuodesta 2001 lähtien. Kesällä kuitenkin niin aikakauslehtipapereiden kuin hienopapereidenkin reaalihinnat kääntyivät nousuun. Myös massa- ja paperiteollisuuden vuoden 2008 vientimäärät jäivät puutuoteteollisuuden tapaan jälkeen edellisvuodesta.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen vuonna 2008 yhteensä 1,5 miljardin euron arvosta. Vaikka viennin määrä ja arvo kasvoivat vuoden takaisesta, niin metsäteollisuustuotteiden tuonti kattoi vain 2 prosenttia Suomen kokonaistuonnin arvosta. Tärkein metsäteollisuuden tuonnin tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet (0,3 mrd. €).

Kuvat 1-3.

Kuvat 4-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte