METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 5/2009, 9.2.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa

Puun tuonti Suomeen ylsi marraskuussa 1,6 miljoonaan kuutiometriin. Tammi–marraskuun kumulatiivinen tuonti (18,8 milj. m³) ennakoi koko vuoden tuonnin päätyvän yli 20 miljoonaan kuutiometriin.

Puu

Puun tuonti Suomeen ylsi marraskuussa 1,6 miljoonaan kuutiometriin. Puun tuontivauhdin ennakoitiin hidastuvan vuoden lopussa, ja marraskuun määrä olikin vuoden kuukausista kolmanneksi pienin. Vähenemisestä huolimatta marraskuussakin puuta virtasi Suomeen runsaasti. Marraskuun tuonnista vain 54 prosenttia oli peräisin Venäjältä, mikä oli pienin osuus tähän mennessä.

Tammi–marraskuun kumulatiivinen puun tuonti – 18,8 miljoonaa kuutiometriä – ennakoi koko vuoden tuonnin päätyvän vähän yli 20 miljoonaan kuutiometriin. Tammi– marraskuun tuonnista 87 prosenttia oli kuitupuuta tai haketta. Tukin osuus jäi 9 prosenttiin. Tärkein tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu, jota virtasi Suomeen 7,2 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–marraskuussa 61 prosenttia tuontipuusta tuli Venäjältä. Niin Ruotsin kuin Latviankin osuus oli 9 prosenttia. Ruotsi onkin nousemassa Latvian ohi Suomen toiseksi tärkeimmäksi ulkomaisen raakapuun lähteeksi.

Tammi–marraskuussa Suomesta vietiin ulkomaille 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä kasvoi 7 prosentilla edellisvuodesta.

Metsäteollisuustuotteet

Vuonna 2008 metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin arvo oli pienimmillään marraskuussa (0,8 mrd. €). Tammi– marraskuun kumulatiivinen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäi 10,6 miljardiin euroon. Pudotusta oli edellisvuodesta nimellisenä 8 prosenttia ja reaalisena (defl atointi tukkuhintaindeksi) 12 prosenttia. Metsäteollisuuden viennin reaaliarvo oli pienin verrattuna edeltävään kymmeneen vuoteen.

Metsäteollisuuden viennin arvoa painoivat edelleen alaspäin niin puutuoteteollisuuden kuin massa- ja paperiteollisuudenkin tuotteiden alhainen vientihintataso. Sahatavaran reaalihinnat kävivät jyrkän pudotuksen jälkeen pohjalla viime vuoden elokuussa, jonka jälkeen ne ovat pysyneet lähes paikoillaan. Marraskuussa mäntysahatavaran vientihinta rajalla oli 177 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 174 euroa kuutiometriltä. Myöskään papereiden vientihinnat eivät ole enää laskeneet, vaan niissä on esiintynyt viime kuukausina aavistuksen omaista nousua. Paperin hintataso oli silti edelleen varsin alhainen.

Metsäteollisuutuotteita tuotiin tammi–marraskuussa Suomeen 1,4 miljardin euron arvosta. Tuonnin nimellisarvo oli kasvanut 8 prosenttia edellisvuodesta

.Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte