METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 2/2009, 9.1.2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti on vähentynyt

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo on jäänyt tammi–lokakuussa selvästi jälkeen edellisvuodesta ja niiden osuus Suomen kokonaistavaraviennistä on supistunut. Puun tuonti ylsi vastaavalla jaksolla 17,2 miljoonaan kuutiometriin jääden vain 4 prosenttia jälkeen ennätysvuoden 2005 lukemista.

Puu

Suomeen tuotiin lokakuussa 1,7 miljoonaa kiintokuutiometriä kuorellista puuta, ja määrä jäi 0,2 miljoonaa kuutiometriä pienemmäksi kuin kolmena edeltävänä kuukautena. Lokakuussa ei ollut vielä tiedossa Venäjän aikomus lykätä raakapuun vientitulliensa seuraavia korotuksia. Lokakuun puun tuonnista 63 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Venäläisen puun osuus tuonnista on pysytellyt miltei koko vuoden 2008 ajan lähellä 60 prosenttia. Vuonna 2007 Venäläisen puun osuus oli 66 prosenttia ja tätä aiemmin pitkään lähellä 80 prosenttia.

Tammi–lokakuun kumulatiivinen puun tuonti päätyi 17,2 miljoonaan kuutiometriin, ja vain ennätysvuonna 2005 vastaavalla jaksolla Suomeen tuotiin enemmän puuta. Tällä vauhdilla puun tuonti päätyisi vuoden lopussa yli 20 miljoonaan kuutiometriin.

Lokakuun puun tuonnista lähes 90 prosenttia oli kuitupuuta tai haketta. Tuontikuitupuun hinnat olivat lokakuussa hienoisessa laskussa. Koivukuitupuun keskihinta rajalla oli 53,1 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuusta maksettiin 52,5 ja kuusikuitupuusta 55,4 euroa kuutiometriltä.

Metsäteollisuustuotteet

Suomen metsäteollisuus vei lokakuussa tuotteitaan ulkomaille 1,0 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuuden viennin reaaliarvo jäi 16 prosenttia edellisvuoden lokakuuta alhaisemmaksi. Vuonna 2008 metsäteollisuuden viennin reaaliarvo on jäänyt lähes joka kuukausi selvästi niin edellisvuotista kuin edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoakin pienemmäksi.

Metsäteollisuustuotteiden tammi–lokakuun viennin nimellisarvo (9,8 mrd. €) oli 7 prosenttia ja reaaliarvo 11 prosenttia edellisvuotista pienempi (deflatointi tukkuhintaindeksi). Metsäteollisuuden osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta oli supistunut 17 prosenttiin.

Lokakuussa metsäteollisuustuotteiden reaaliset vientihinnat olivat pääsääntöisesti nousussa tai pysyivät paikoillaan. Sahatavaran reaalihintojen jyrkkä alamäki pysähtyi syyskuussa, ja lokakuun hinnat olivat lähellä syyskuun hintoja. Sellun ja papereiden reaaliset vientihinnat nousivat hieman edelliskuukaudesta. Hienoisesta noususuunnasta huolimatta niin sahatavaran kuin papereidenkin hintataso oli kuitenkin lokakuussa edelleen alhainen.

Kuvat 1-2.

Kuvat 3-4.

Kuva 5.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte