METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 47/2009, 11.12.2009

Puukauppa, marraskuu 2009

Toimittaja: Mika Mustonen

Puukauppa piristyi marraskuussa

Metsäteollisuuden puunostot yksityismetsistä nousivat marraskuussa 2,8 miljoonan kuutiometriin. Puukauppaa piristivät kantohintojen nousu ja puun myyntitulojen verohuojennus.

Metsäteollisuus osti marraskuussa 2,8 miljoonaa kuutiometriä puuta yksityismetsistä. Kasvua lokakuusta oli 70 prosenttia (1,2 milj. m³). Ostomäärät kasvoivat huomattavasti kaikissa puutavaralajeissa. Vaikka sahateollisuuden tuotanto oli syyskuun loppuun mennessä supistunut yli neljänneksen edellisvuodesta, tarvitsevat sahat havutukkipuuta tuotantoon ja huvenneiden varastojen täydentämiseen. Myös kuitupuun ostot ovat vuoden loppua kohti lähteneet käyntiin.

Tammi–marraskuun ostomäärä kipusi 10,3 miljoonaan kuutiometriin. Määrä jäi kolmannekseen kymmenen edeltävän vuoden keskiarvosta. Kuitupuun ostomäärä oli 70 prosenttia pienempi kuin viime vuoden tammi–marraskuussa. Havutukkien ostot vähenivät 53 ja koivutukin 73 prosenttia. Vuoden 2009 puukauppa onkin jäämässä yhtä hiljaiseksi kuin lamavuonna 1991.

Marraskuussa mänty- ja kuusitukin keskikantohinnat (47 €/m³) nousivat 2 prosenttia edelliskuusta. Heinäkuun jälkeen havutukkien hinnat ovat nousseet 10 prosenttia. Viime vuoden marraskuuhun verrattuna havutukeista maksettiin 12–15 prosenttia vähemmän. Vanerin tuotanto on kuluvana vuonna laskenut lähes puolella, mikä heijastuu puumarkkinoille koivutukin vähäisenä kysyntänä. Koivutukin marraskuun keskikantohinnassa (36 €/m³) oli laskua 25 prosenttia viime vuoden marraskuuhun verrattuna.

Lokakuussa notkahtaneet kuitupuun hinnat kohenivat marraskuussa. Koivukuidun keskimääräinen kantohinta nousi lokakuusta 6 prosenttia, mäntykuidun 3 prosenttia. Kuusikuidun kantohinta pysytteli ennallaan. Kuitupuutavaralajien kantohinnat olivat 15–21 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosi sitten.

Puun tarjontaa on vilkastuttanut vuoden 2009 loppuun voimassa oleva puun myyntitulojen 50 prosentin verohuojennus. Vuodenvaihteen jälkeen verohuojennus puoliintuu 25 prosenttiin. Marraskuun keskikantohinnoilla tämän vuoden puolella tehdyn kaupan veroetu vastaa havutukeilla 4 euroa korkeampaa kuutiohintaa verrattuna siihen, että kauppa tehdään ensi vuonna. Kuitupuulla vastaava veroetu on 1,2–1,6 euroa kuutiolta.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte