METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 43/2009, 11.11.2009

Puukauppa, lokakuu 2009

Toimittaja: Yrjö Sevola

Lokakuunkin puukauppa vain 1,7 miljoonaa kuutiometriä

Poikkeuksellisen hiljaisen puukauppavuoden 2009 toistaiseksi vilkkain kuukausi on lokakuu, mutta vaihdettu määrä, 1,7 miljoonaa kuutiometriä, jäi edelleen hyvin alhaiseksi aikaisempiin vuosiin verraten.

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 58 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna, ja 63 prosenttia pienempi kuin lokakuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Molemmissa kauppamuodoissa ja kaikkien puutavaralajien kohdalla pudotukset edellisvuodesta olivat suuria.

Tammi-lokakuun puukaupan volyymi, 7,4 miljoonaa kuutiometriä, on vajaa kolmannes viimevuotisesta määrästä. Molemmissa kauppamuodoissa ja kaikkien puutavaralajien kohdalla pudotukset edellisvuodesta olivat suuria. Kuluvan vuoden tammi-lokakuun puukaupan volyymi on selvästi pienin tämän tilaston nykymuotoisen koostamisen historiassa alkaen vuodesta 1986.

Lokakuussa havutukkien keskikantohinnat olivat pari prosenttia syyskuun keskihintoja korkeampia, mutta kuitupuun saman verran alempia. Edellisvuoden lokakuusta hintataso oli pudonnut keskimäärin runsaan viidenneksen. Tammi-lokakuussa tukkien kantohintataso oli 24 prosenttia ja kuitupuun 18 prosenttia edellisvuotista alhaisempi. Hankintahintatason pudotukset olivat samaa suuruusluokkaa kuin kantohintojen kohdalla.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Tammi-elokuun raakapuun tuonti (5,8 milj. m³) oli lähes 60 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Muista puutavaralajeista poiketen mäntytukkia tuotiin enemmän kuin viime vuonna. Eniten tuotiin haketta. Tammi-syyskuun hakkuut olivat neljänneksen jäljessä viime vuoden lukemista.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte