METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 41/2009, 13.10.2009

Puukauppa, syyskuu 2009

Toimittaja: Martti Aarne

Syyskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuus osti syyskuussa 1,5 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta. Määrä oli tämän vuoden toistaiseksi korkein ja noin 2,5-kertainen elokuun ostoihin verrattuna. Kantohinnat nousivat keskimäärin 3 prosenttia elokuusta.

Ennätyshiljaisena käynyt puukauppa on havutukin hinnannousun vetämänä vähitellen piristymässä. Syyskuussa teollisuus osti yksityismetsien puuta 1,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kuluvan vuoden toistaiseksi korkein kuukausimäärä. Vielä tammikuun puukaupassa päästiin yli miljoonan kuutiometrin, mutta helmikuusta lähtien puumäärät ovat vajonneet 0,3 ja 0,6 miljoonan kuutiometrin välille. Syyskuun puukauppa jäi kuitenkin vain kolmasosaan vuoden takaiseen ja myös pitkän jakson keskiarvoon verrattuna. Etenkin hankintapuun kysyntä oli vähäistä.

Tammi-syyskuussa 2009 puuta tuli markkinoille yhteensä 5,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli noin neljäsosa viime vuoden vastaavan jakson volyymista. Eniten supistuivat kuitupuun ostomäärät, joissa oli laskua puulajista riippuen 76-79 prosenttia. Kuitupuutavaralajit ovat menneet heikosti kaupaksi, sillä teollisuudella on kuitupuuta edelleen runsaasti hakatun puun varastoissaan. Sahateollisuuden puuhuoltotilanne on erilainen. Monilla alueilla havutukin kysyntä on ylittänyt tarjolle tulevat puumäärät, ja sahat ovat kärsineet tukin niukkuudesta. Tammi-syyskuussa sekä mänty- että kuusitukin ostomäärät supistuivat 64 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Koivutukin ostoissa oli pudotusta 80 prosenttia. Hankintapuun osuus laski alkuvuonna 26 prosenttiin yksityismetsien puukaupasta, kun osuus vuosi sitten oli kolmannes.

Kantohinnat olivat syyskuussa pääosin nousussa edelliskuukausiin verrattuna. Mänty- ja kuusitukista maksettiin molemmista keskimäärin 45 euroa kuutiometriltä. Nousua elokuun kantohinnoista oli keskimäärin 2 euroa kuutiometriltä eli 4-5 prosenttia. Mänty- ja koivukuitupuu kallistuivat 3 prosentilla kuusikuitupuun hinnan pysyessä ennallaan. Vuoden aikana sekä yksityismetsien kantohinnat että hankintahinnat ovat laskeneet keskimäärin 22 prosenttia.

Lokakuun alussa puukaupan tahti oli hieman vilkkaampaa kuin syyskuussa, ja viikolla 41 puuta tuli yksityismetsistä markkinoille 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Mänty- ja kuusitukin kantohintojen nousu jatkui.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte