METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 33/2009, 11.8.2009

Puukauppa, heinäkuu 2009

Toimittaja: Mika Mustonen

Puukauppa vähäistä heinäkuussa

Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa kuutiometriä puuta yksityismetsistä. Tammi-heinäkuun puukauppa jäi 30 prosenttiin edellisvuodesta.

Poikkeuksellisen hiljaisessa puukaupassa ei näkynyt piristymisen merkkejä heinäkuussa. Metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta 0,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä jäi neljännekseen heinäkuun keskiarvosta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ostomäärä oli kuitenkin hieman korkeampi kuin kuukautta aiemmin, vaikka yleensä heinäkuussa jäädään puoleen kesäkuun ostomääristä.

Tammi-heinäkuun ostokertymäksi kirjattiin 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Kauppamäärä oli vain 22 prosenttia vastaavan ajankohdan kymmenen vuoden keskiarvosta ja 30 prosenttia edellisvuoden määrästä, jolloin puukauppa kävi jo hieman verkkaisesti. Puukauppa hiljeni vuoden alussa, ja maalis-heinäkuussa ostomäärät ovat pysytelleet tasaisesti 300 000-400 000 kuutiometrissä. Eniten on hiipunut kuitupuun kauppa, jossa ostomäärät puulajista riippuen ovat pudonneet 69-76 prosenttia edellisvuodesta. Mänty- ja kuusitukin ostomäärät supistuivat viime vuodesta 61-62 prosenttia. Kuitupuun heikko kysyntä on vähentänyt hankintakauppojen ostomääriä hieman pystykauppoja enemmän.

Puun hinnat laskivat heinäkuussa kesäkuun pienen nousun jälkeen. Suurinta lasku oli kuusikuidun (-8 %) ja koivukuidun (-6 %) kantohinnoissa. Mäntykuitupuun hinta laski prosentin. Havutukkien kantohinnat putosivat 2 prosenttia, koivutukin 3 prosenttia edelliskuusta. Mänty- ja kuusitukista maksettiin heinäkuun pystykaupoissa keskimäärin 43 euroa ja koivutukista 36 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun kantohinta oli heinäkuussa 13 euroa, kuusikuitupuun 18 euroa ja koivukuitupuun 12 euroa kuutiometriltä.

Heinäkuuhun 2008 verrattuna tukkipuun kantohinnat ovat laskeneet 28-29 prosenttia ja kuitupuun 22-24 prosenttia.

Elokuun ensimmäisen viikon puukauppamäärä (122 000 m³) kohosi heinäkuun loppuviikkoihin verrattuna. Puun kysyntä kohdistuu lähikuukausina kesäkorjuukelpoisiin päätehakkuisiin, sillä sahat potevat paikoitellen tukkipulaa. Vähäisen puukaupan myötä metsänomistajat eivät juuri ole hyödyntäneet tälle vuodelle säädettyä puun myyntitulojen 50 prosentin verohuojennusta.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte