METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 23/2009, 8.6.2009

Puukauppa, toukokuu 2009

Toimittaja: Martti Aarne

Toukukuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä

Puukaupan hiljaiselo jatkui toukokuussa ja teollisuuden ostomäärä jäi viidesosaan vuoden takaisesta. Kantohinnat olivat keskimäärin samalla tasolla kuin huhtikuussa.

Yksityismetsien puukauppaa käytiin toukokuussakin poikkeuksellisen verkkaista tahtia. Metsäteollisuus osti puuta kaikkiaan 0,35 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli vain vajaa viidesosa viime vuoden toukokuun ostoista. Huhtikuuhun verrattuna puumäärät kuitenkin kasvoivat 60 000 kuutiometrillä, joten puukaupan syvin aallonpohja lienee ohitettu. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on toukokuussa puuta tullut markkinoille keskimäärin 2,3 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–toukokuun kumulatiivinen ostomäärä – 2,9 miljoonaa kuutiometriä – jäi noin neljäsosaan pitkän jakson keskiarvosta. Viime vuonna vastaavaan aikaan puuta ostettiin 8,2 miljoonaa kuutiometriä. Hankintapuun määrät ovat supistuneet pystykauppoja enemmän, ja etenkin kuitupuu on käynyt nihkeästi kaupaksi teollisuuden purkaessa varastojaan. Kuitupuun ostomäärät ovat alkuvuoden aikana supistuneet puulajista riippuen 62–71 prosenttia edellisvuodesta. Mänty- ja kuusitukin ostoissa lasku oli reilut 50 prosenttia sekä pysty- että hankintakaupoissa.

Koko maan kantohinnat olivat toukokuussa keskimäärin samalla tasolla kuin kuukautta aikaisemmin. Mäntytukista maksettiin toukokuun pystykaupoissa keskimäärin 42 euroa kuutiometriltä, eli prosentin verran enemmän kuin huhtikuussa. Kuusitukin keskimääräinen kantohinta (43 €/ m³) oli prosentin alempi kuin huhtikuussa. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat ovat laskeneet vuoden 2007 syksystä alkaen, mutta toukokuussa 2009 hinnanlasku näytti tasaantuneen. Kuusikuitupuun kantohinta pysyi toukokuussa ennallaan, sitä vastoin mänty- ja koivukuitupuu halpenivat hieman huhtikuun noteerauksista.

Puukaupan ennakoidaan vilkastuvan jo ennen kesälomia, ja kysynnän painopiste on kesäkorjuuseen soveltuvissa havutukkileimikoissa.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30–1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte