METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 19/2009, 13.5.2009

Puukauppa, huhtikuu 2009

Toimittaja: Martti Aarne

Huhtikuun puukauppa jäi alle 0,3 miljoonan kuutiometrin

Yksityismetsien puukauppaa käytiin huhtikuussa ennätysverkkaista tahtia, ja teollisuuden puun ostot jäivät 0,3 miljoonaan kuutiometriin. Kanto- ja hankintahintojen lasku jatkui.

Hiljaiselo puumarkkinoilla jatkui huhtikuussa, ja monilla alueilla yksityismetsien puukauppa oli lähes pysähdyksissä. Metsäteollisuus osti puuta kaikkiaan 0,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä on pienin määrä Metlan vuonna 1985 alkaneen kuukausitilastoinnin historiassa. Vuosi sitten huhtikuussa puuta tuli markkinoille 1,6 miljoonaa kuutiometriä ja kymmenen edeltävän vuoden keskiarvo nousi lähelle 2 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi-huhtikuun kumulatiivinen ostomäärä - 2,5 miljoonaa kuutiometriä - jäi 59 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Teollisuudella on kuitupuuta runsaasti varastoissa, ja tehtaiden käyntiasteiden putoaminen on vähentänyt puun tarvetta. Kuitupuun ostomäärät supistuivatkin alkuvuonna 63 prosenttia edellisvuodesta. Tukkipuun kauppa puolittui edellisvuoden lukemista. Tukkipuun kysynnässä on alueellista vaihtelua, ja osa sahoista on ostanut havutukkia alkuvuodenkin aikana normaaliin tahtiin. Sahojen puunostoa vaikeuttaa se, että sahauksen sivutuotteille ja kuitupuulle ei juuri löydy kysyntää.

Puun hintojen lasku on jatkunut koko alkuvuoden. Huhtikuussa keskimääräinen kantohintataso jäi 4 prosenttia alemmaksi kuin kuukautta aikaisemmin. Mäntytukista maksettiin huhtikuun pystykaupoissa keskimäärin 41 euroa ja kuusitukista 43 euroa kuutiometriltä. Maaliskuusta havutukin kantohinnat alenivat 3-5 prosenttia. Kuitupuutavaralajien kantohinnoissa oli laskua puulajista riippuen 3-7 prosenttia.

Hankintahinnat laskivat maaliskuuhun verrattuna keskimäärin 7 prosenttia. Suhteellisesti eniten, 8 prosenttia, alenivat kuusitukin ja kuusikuitupuun hankintahinnat.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte