METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 11/2009, 8.4.2009

Puukauppa, maaliskuu 2009

Toimittaja: Mika Mustonen

Maaliskuun puukauppa jatkui hiljaisena

Metsäteollisuus osti maaliskuussa puuta yksityismetsistä vain 0,4 miljoonaan kuutiometriä. Tammi-maaliskuun puukaupan määrä (2,3 milj. m³) jäi puoleen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Puun hintojen lasku jatkui.

Alkuvuoden hiljaisena käynyt puukauppa hyytyi maaliskuussa lähes täysin, ja metsäteollisuuden puun ostot yksityismetsistä jäivät vajaaseen 0,4 miljoonaan kuutiometriin. Tammi-maaliskuussa metsäteollisuus osti puuta yhteensä 2,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli puolet vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoteen 2007 verrattuna romahdus oli peräti 77 prosenttia. Suurinta pudotus oli kuitupuussa, jonka ostomäärät vähenivät 56 prosenttia viime vuoden tammi-maaliskuusta. Tukkipuun ostot vähenivät 39 prosenttia. Tammi-maaliskuun puukauppamäärä oli ajankohdan alhaisin 1980-luvun puolivälissä alkaneen tilastoinnin aikana.

Puun kysyntää ovat heikentäneet metsäteollisuuden tuotannonrajoitukset ja vähentynyt puunkäyttö. Metsäyhtiöt ovat alentaneet ostotavoitteitaan, ja meneillään tai suunnitteilla on myös puunhankinnan henkilöstön lomautuksia.

Laimeaa kysyntää selittävät myös metsäteollisuuden tavallista runsaammat kuitupuun varastot. Puun tuonti jatkui vuodenvaihteeseen saakka vilkkaana, ja talven aikana on korjattu runsaasti edellisiltä talvikausilta hakkaamatta jääneitä kuitupuuvaltaisia leimikoita. Puun hintojen laskiessa ei metsänomistajilta myöskään löydy halukkuutta puukauppoihin.

Tukkien kantohinnat laskivat maaliskuussa 2-4 prosenttia edelliskuusta. Mänty- ja koivukuitupuun hinnat laskivat 3-5 prosenttia, kuusikuitupuun hinta pysyi sen sijaan samalla tasolla kuin helmikuussa. Mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 44 euroa kuutiolta. Koivutukin keskihinta laski 39 euroon kuutiolta. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin 14 euroa ja kuusikuitupuusta 20 euroa kuutiolta. Myös hankintahinnat olivat laskussa, ja maaliskuun hankintakauppojen kuitupuu halpeni keskimäärin 2 prosenttia edelliskuusta.

Maaliskuuhun 2008 verrattuna tukkien kantohinnat olivat laskeneet 19-24 prosenttia ja kuitupuun hinnat 12-13 prosenttia.

Puukauppaa käydään parhaillaan kesäkorjuukelpoisilla päätehakkuuleimikoilla, vaikkei niistä kertyvälle kuitupuulle ole kysyntää. Samaan aikaan tukkipuun kantohinnat ovat reaalisesti alimmillaan tällä vuosikymmenellä.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte