METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 9/2009, 13.3.2009

Puukauppa, helmikuu 2009

Toimittaja: Martti Aarne

Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin

Teollisuuden puun ostot yksityismetsistä jäivät helmikuussa 0,5 miljoonaan kuutiometriin. Ostomäärä oli yli 60 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Mänty- ja kuusitukista maksettiin helmikuun pystykaupoissa keskimäärin 45 euroa kuutiometriltä eli noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Metsäteollisuuden puun kysyntä yksityismetsistä on tällä hetkellä vähäistä, eikä puun hintojen laskiessa myöskään metsänomistajilla ole suuremmin myyntihaluja. Helmikuussa puukaupan määrä romahtikin ajankohtaan nähden ennätysalas, runsaaseen 0,5 miljoonaan kuutiometriin. Vuosi sitten puuta kertyi yksityismetsistä 1,5 miljoonaa kuutiometriä, ja kymmenen edeltävän vuoden keskiarvo helmikuussa on 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Maaliskuun alussa puukaupan alamäki jatkui: viikolla 10 teollisuuden ostot jäivät alle 0,1 miljoonan kuutiometrin.

Puun hintojen laskun ja metsäteollisuuden tuotannon supistumisen ohella puukaupan vaisuutta selittävät teollisuuden tavanomaista suuremmat puuvarastot. Hakkuumäärät ovat nousseet, kun yhtiöt korjaavat nyt edellisiltä talvikausilta rästiin jääneitä leimikoita. Puukaupassa on toisenlainen tilanne. Helmikuussa 2009 pystykauppojen puumäärät vähenivät 57 prosenttia edellisvuodesta ja hankintakauppojen puu tätäkin enemmän, 73 prosenttia. Tukkipuun ostot puolittuivat edelliseen helmikuuhun verrattuna ja kuitupuun ostomäärä pieneni 70 prosentilla.

Mänty- ja kuusitukin keskimääräiset kantohinnat ovat vuoden aikana laskeneet noin viidenneksen eli 12 euroa kuutiometriltä. Sekä mänty- että kuusitukista maksettiin helmikuun pystykaupoissa keskimäärin 45 euroa kuutiometriltä. Kuitupuun kantohinnat ovat pitäneet hieman tukkipuuta paremmin, ja keskimääräinen vuosilasku oli puulajista riippuen 7-11 prosenttia. Kantohintojen lasku on jatkunut maaliskuun alkupuolella.

Hankintakaupoissa mänty- ja koivukuitupuu ovat vuoden aikana halventuneet noin viidenneksen, kuusikuitupuu hieman vähemmän eli 14 prosenttia.

Tammi-helmikuussa 2009 teollisuus osti yksityismetsien puuta kaikkiaan 1,9 miljoonaa kuutiometriä. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 46 prosenttia.

Puukauppatilasto kattaa noin 85 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte